Zobacz wszytkie

Sevenet SA: SA-Q3 2018/2019 (EBI)

15.05.2019 09:18
Zarząd Sevenet S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r. (III kwartał w roku obrotowym 2018/2019 Spółki).Podstawa Prawna :

§ 5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
podstrony