Zobacz wszytkie

Binary Helix SA: Zmiana terminu przekazania SA-R 2018 (EBI)

21.05.2019 10:34
Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2018. W raporcie nr 2/2019 Emitent wskazał datę publikacji przedmiotowego raportu na dzień 28 maja 2019 roku. Z przyczyn niezależnych od spółki Zarząd przesuwa termin publikacji raportu za rok 2018 na dzień 31 maja 2019 roku.PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
podstrony