Zobacz wszytkie

Ogółem: Raport roczny Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku (EBI)

30.05.2019 08:18
Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku w załączeniu przekazuje raport roczny za 2018 rok.

Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu § 14.

Załączniki:

- Pismo Zarządu

- Oświadczenie 1

- Oświadczenie 2

- Sprawozdanie finansowe 2018 rok

- Informacja dodatkowa cz. I - 2018 rok

- Informacja dodatkowa cz. II - 2018 rok

- Sprawozdanie z działalności 2018 rok

- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 2018 rok.
podstrony