Zobacz wszytkie

Surfland SA: Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję (EBI)

31.05.2019 10:12
Zarząd spółki Surfland Systemy Komputerowe SA (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na kolejną trzyletnią kadencję pana Bogusława Bartonia do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Nowa kadencja rozpoczyna się z dniem 1 czerwca 2019r.

Zarząd Spółki w dniu sporządzenia niniejszego komunikatu jest jednoosobowy.



Informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i stanowisk zajmowanych wcześniej przez pana Bogusława Bartonia znajdują się w załączonym formularzu.





Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.



podstrony