Zobacz wszytkie

Surfland SA: Powołanie członków RN (EBI)

31.05.2019 10:29
Zarząd Surfland Systemy Komputerowe SA (dalej "Spółka”) informuje, iż dnia 30 maja 2019 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję, która rozpocznie się 29.06.2019, a zakończy 29.06.2024 roku.Na nową kadencję, z zachowaniem ciągłości pełnienia funkcji Członków Radu Nadzorczej, zostali powołani:

1. Artur Górski

2. Przemysław Federowicz

3. Robert Skolimowski

4. Roman Pudełko

5. Dawid Sibilak.Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej przedstawione są w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

podstrony