Zobacz wszytkie

SFD SA: życiorysy Członków RN (EBI)

06.06.2019 14:10
Zarząd SFD Spółka Akcyjna ("Emitent") przekazuje korektę raportu bieżącego nr 10/2018 – „Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję” z uwagi na brak załączonych życiorysów Członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd zaznacza iż wyżej wymienione życiorysy były cały czas udostępnione na stronie internetowej Emitenta - www.sfdsa.pl.Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Stanowią załączniki do niniejszego raportu.
podstrony