Zobacz wszytkie

Symbio Polska SA: Nałożenie kary pieniężnej przez GPW (EBI)

13.08.2019 08:52
Zarząd spółki Symbio Polska S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 582/2019 nałożył na Spółkę karę w wysokości 10 000 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

podstrony