Zobacz wszytkie

Globe Trade Centre SA: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (EBI)

27.08.2019 10:50
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Globe Trade Centre Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Zarząd Globe Trade Centre S.A. (\"Spółka\"), niniejszym informuje, że stosuje w pełni zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie publikuje prognoz finansowych.


podstrony