Zobacz wszytkie

Fundusz Hipoteczny Dom SA: Powołanie członka RN (EBI)

05.09.2019 16:17
Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym powzięto m.in. uchwałę nr 13 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie uchwały nr 13 na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. powołano p. Wojciecha Kosińskiego.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, iż w dniu 5 września 2019 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie p. Wojciecha Kosińskiego jako Członka Rady Nadzorczej oraz o wykreśleniu p. Piotra Mirosława Wieczorka jako Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje (w załączniku do raportu) informacje dotyczące osoby powołanej na członka Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Informację podano ze względu na fakt powołania członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
podstrony