Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: WZ - wykaz akcjonariuszy (ESPI)

16.12.2014 16:44

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2014

Data sporządzenia: 2014-12-16
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
DFP Doradztwo Finansowe S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 grudnia 2014 roku.1. V CAPITAL S.A.Liczba zarejestrowanych akcji: 23 701 990

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 23 701 990

% udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 86,31%

% udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 49,70%

2. Krzysztof GłowalaLiczba zarejestrowanych akcji: 3 000 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3 000 000

% udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 10,92%

% udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 6,29%


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
podstrony