Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Akcje w posiadaniu Telonarii sp. z o. o. (ESPI)

22.12.2014 16:26

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2014

Data sporządzenia: 2014-12-22
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, o przekroczeniu przez akcjonariusza Spółki - tj. Telonarii Sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie - udziału ponad 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem nastąpiło w drodze podjęcia w dniu 12 grudnia 2014 roku uchwały przez Zarząd Spółki o zamianie akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela w wykonaniu wniosku Akcjonariusza Spółki.

(1) przed zmianą stanu posiadania Telonarii Sp. z o.o. posiadała łącznie 9.760.000 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 20,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentowały łącznie 9.760.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 19,26 % udziału w ogólnej liczbie głosów;

(2) aktualnie, po zmianie stanu posiadania Telonarii Sp. z o.o. posiada łącznie 9.760.000 sztuk akcji Spółki, co stanowi 20,47 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentują łącznie 9.760.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,47 % udziału w ogólnej liczbie głosów;

(3) Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, nie występują podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, które posiadają akcje Spółki.

4) akcjonariusz dokonujący zawiadomienia nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Robert Walicki Prezes Zarządu

Cezary Nowosad Członek Zarządu
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-521Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strycharska24 lok 118
(ulica)(numer)
(42) 207-89-61(42) 207-89-62
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plwww.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-22Cezary NowosadCzłonek Zarządu
podstrony