Zobacz wszytkie

UNIMA 2000 S.A: Wybór Członków Rady Nadzorczej (ESPI)

01.07.2015 13:03

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr27/2015

Data sporządzenia: 2015-07-01
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Wybór Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 wzw, z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2015 roku powołało na Członków Rady Nadzorczej Emitenta do zakończenia bieżącej kadencji Pana Jarosława Gębusia oraz Pana Piotra Zająca .

Życiorysy zawodowe nowo powołanych Czlonków Rady Nadzorczej Emitenta :Pan Jarosław Gębuś - absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, specjalność -finanse i bankowość. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw w zakresie doradztwa ekonomicznego oraz prawa gospodarczego, działając w ramach Grupy Doradztwa Prawnego EX Lego z siedzibą we Wrocławiu, której jest partnerem.

Przebieg pracy zawodowej;

od 2013 roku - członek Rady Nadzorczej West Real Estate S.A.,

od 2012 roku - komandytariusz i prokurent w Kancelarii Prawnej EX LEGE spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu,

od 2007 roku - partner w Grupie Doradztwa Prawnego EX Legc,

w latach 2001-2007 - pełnomocnik w Kancelarii Prawnej CAUSA z siedzibą we Wrocławiu,

w latach 1999-2001 Menadżer ds. kontraktów w Inteligentny Budynek - Integracja Systemów Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu."Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 SystemyTeleinformatyczne SA Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.Pan Piotr Zając - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Autor prac naukowych o tematyce dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi i controilingu personalnego, publikowanych w czasopismach zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Bierze aktywny udział w badaniach naukowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jak również uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w tej tematyce.

Przebieg pracy zawodowej:

od 2013 - członek Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Kotłów Sefako" SA " w Sędziszowie,

w roku 2012 - członek Rady Nadzorczej Spółki Uzdrowisko Wysowa SA" w Wysowej Zdroju,

od 2010 - adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

od 2010 - adiunkt w Zakładzie Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkołe Ekonomii

i Informatyki w Krakowie,

2007-2015 - konsultant do spraw personalnych OXYGEN KROSNO S.C. oraz PHU ERGAS,

2004 - 2010 - asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy AE w Krakowie, obecnie Uniwersytet

Ekonomiczny w Krakowie".

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 SystemyTeleinformatyczne SA Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
(pełna nazwa emitenta)
UNIMA 2000 S.ATelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-866Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Skarżyńskiego14
(ulica)(numer)
(12) 298 05 11(12) 298 05 12
(telefon)(fax)
unima2000@unima2000.com.plunima2000.com.pl
(e-mail)(www)
677-20-87-174351570688
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-01Jolanta MatczukCzłonek Zarządu
2015-07-01Krzysztof SikoraCzłonek Zarządu
podstrony