Zobacz wszytkie

PEMUG: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2015 i nr 7/2015 o informacje dotyczące powołanych osób nadzorujących. (ESPI)

02.07.2015 15:27

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2015

Data sporządzenia: 2015-07-02
Skrócona nazwa emitenta
PEMUG
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2015 i nr 7/2015 o informacje dotyczące powołanych osób nadzorujących.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2015 i nr 7/2015 z 12 czerwca 2015 r. Zarząd PEMUG S.A. przekazuje poniżej do publicznej wiadomości uzupełnione informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z przebiegiem pracy zawodowej osób powołanych w dniu 12 czerwca 2015 r. do Rady Nadzorczej Emitenta.1.Tomasz DomogałaTomasz Domogała posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (tytuł inżyniera na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz studia na University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Pan Tomasz Domogała posiada tytuł MBA uzyskany na Stanford Graduate School of Business (USA).

Pan Tomasz Domogała karierę rozpoczął w NATURIS Sp. z o.o. w Warszawie w 2003 roku. Do roku 2005 pracował również w Fabryce Maszyn Famur S.A. w Katowicach jako Referent ds. Rozwoju oraz w Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. w Nowym Sączu na podstawie umowy zlecenia. Od 2004 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w szeregu przedsiębiorstw:

FAMUR S.A. w Katowicach (2004 - do chwili obecnej);

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych "Silesia" S.A. w Katowicach (2008);

Pioma - Odlewnia Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim (2010 do chwili obecnej);

Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A. w Śremie (2010 do chwili obecnej)

Gerlach S.A. w Drzewicy (2010 do chwili obecnej);

PEMUG S.A. (2010 do chwili obecnej);

TDJ S.A. w Katowicach (2010 do chwili obecnej);

Zamet Industry S.A. w Piotrkowie Trybunalskim (2010 do chwili obecnej);

Zamet-Budowa Maszyn S.A. w Tarnowskich Górach (2010 do chwili obecnej);

Polska Grupa Odlewnicza S.A. w Katowicach (kwiecień 2011 do chwili obecnej)

FPM S.A. (od 2015 do chwili obecnej)

FABRYKA MASZYN GLINIK S.A.(od 2011 do chwili obecnej)Ponadto od 2010 roku jest Doradcą Zarządu w TDJ ESTATE Sp. z o. o. w Katowicach.

Pan Tomasz Domogała nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.2.Czesław KisielPan Czesław Kisiel ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji. Dodatkowo kandydat do Rady Nadzorczej ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte o strukturę MBA organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Pan Czesław Kisiel w latach 1990-1997 zajmował dyrektorskie i specjalistyczne stanowiska w jednostkach: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, Hurtownia Mięsa "Brado" w Katowicach, Dom Handlowy "Brado" S.A. w Katowicach, Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w Warszawie, Agencja Rynku Rolnego w Warszawie; aby w 1998 roku objąć pierwsze stanowisko Prezesa Zarządu w spółce Weglokoks-Agro Sp. z o.o. w Katowicach. Od tego czasu sprawował funkcje Prezesa Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej w szeregu przedsiębiorstw:

Weglokoks-Agro Sp. z o.o. w Katowicach - Prezes Zarządu (1997-1998)

Kinoplex-Silesia Sp. z o.o. w Katowicach - Prezes Zarządu (1998-2004)

Fundacja Arcybiskupa Katowickiego na Rzecz Rozwoju Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - Prezes Zarządu (2001-2005)

Polaris - Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach - Prezes Zarządu (2004-2006)

Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. we Wrocławiu - Prezes Zarządu (2004-2005)

Lodus Sp. z o.o. w Będzinie - Prezes Zarządu (2004-2005)

Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie - Członek Rady Nadzorczej (2005)

Pioma - Odlewnia Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Nadzorczej

Fabryka Maszyn Górniczych "PIOMA" S.A. w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Zarządu (2006)

FAMUR S.A. w Katowicach - Konsultant Zarządu (2006)

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju - Członek Rady Nadzorczej (2006-2008)

TDJ Investments Sp. z o.o. w Katowicach - Prezes Zarządu (2007-2010)

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI Członek Rady Nadzorczej (2008- 2013)

Zamet - Budowa Maszyn S.A. w Tarnowskich Górach - Członek Rady Nadzorczej (2008-2009, 2015-obecnie)

Zamet-Budowa Maszyn S.A. w Tarnowskich Górach - Wiceprezes Zarządu (2009)

FAMUR S.A. w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej (2009-obecnie)

TDJ ESTATE sp. z o.o. (dawniej S.K.A. Sp. z o.o.) w Tychach - Prezes Zarządu (2009-2012)

Przedsiębiorstwo Usługowe "AB Consulting" Sp. z o.o. w Opolu - Prezes Zarządu 2010

"Pemug Inwestycje i Sprzęt" Sp. z o.o. w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej (2010)

REMAG S.A. w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej (2010- III.2011)

TDJ S.A. w Katowicach - Prezes Zarządu (2010-obecnie)

PEMUG S.A. w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej (2010- obecnie)

Zamet Industry S.A. w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Nadzorczej (2010- obecnie)

Polska Grupa Odlewnicza S.A. w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej (2011-obecnie)

FABRYKA MASZYN GLINIK Członek Rady Nadzorczej ( 2011-obecnie)

Fugo Odlew Sp. z o.o. w likwidacji Członek Rady Nadzorczej 2014-obecnie)

FUGO S.A. Członek Rady Nadzorczej (2014- obecnie)

FAMUR FAMAK S.A. Członek Rady Nadzorczej (2014 -obecnie)

FPM S.A. Członek Rady Nadzorczej (2015 -obecnie)Pan Czesław Kisiel pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Zakładów Mechanicznych ZGODA Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Świętochłowicach. Spółka została postawiona w stan likwidacji uchwałą wspólników z dnia 30 listopada 2007r. Powołanie pana Czesława Kisiela do Rady Nadzorczej tej spółki nastąpiło po postawieniu Zakładów Mechanicznych ZGODA Sp. z o.o. w stan likwidacji. W dniu 28 lipca 2008r. nastąpiło zakończenie likwidacji i wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.Pan Czesław Kisiel nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.3.Beata ZawiszowskaPani Beata Zawiszowska koordynuje księgowość i finanse Grupy FAMUR, odpowiada m.in. za dostosowywanie nowych spółek w Grupie do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i pozyskiwanie finansowania. Od 1998 r. Pani Beata Zawiszowska zasiadała w zarządach spółek powiązanych z głównym akcjonariuszem. Od 2002 r. Pani Beata Zawiszowska zasiada w Zarządzie FAMUR S.A. Pani Beata Zawiszowska posiada wykształcenie średnie, ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie.Pani Beata Zawiszowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PEMUG Spółka Akcyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.4.Agnieszka Mikuła-PalikPani Agnieszka Mikuła-Palik ukończyła Uniwersytet Śląski na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo, a następnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach uzyskując wpis na listę radców prawnych. Pani Agnieszka Mikuła-Palik ukończyła Podyplomowe Studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Pani Agnieszka Mikuła-Palik począwszy od 2004 r. zatrudniona była kolejno na stanowiskach: prawnik oraz radca prawny prowadząc bieżącą i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego.

Komisja krajowa WZZ Sierpień 80 (2004-VI.2005)

Kancelaria Radcy Prawnego Elżbieta Kosterska asystent radcy (VI.2005-I.2006)

Kancelaria Radców Prawnych Korczyński & Grochalski Sp. P. prawnik, radca prawny (2006-2010)

TDJ S.A. radca prawny (2010- obecnie)Pani Agnieszka Mikuła-Palik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG SA
(pełna nazwa emitenta)
PEMUGBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-029Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Reymonta24
(ulica)(numer)
0-32 256-53-25255-27-11
(telefon)(fax)
www.pemug.com.pl
(e-mail)(www)
634-019-84-58271111175
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-02Tomasz DrobiszPrezes Zarządu
podstrony