Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku (ESPI)

07.07.2015 18:11

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2015

Data sporządzenia: 2015-07-07
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku.

1. V CAPITAL S.A.

Liczba zarejestrowanych akcji: 225 600

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 225 600

% udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 59,70%

% udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 47,31%

2. Krzysztof Głowala

Liczba zarejestrowanych akcji: 30 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 30 000

% udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 7,94%

% udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 6,29%

3. Telonarii Sp. z o.o.

Liczba zarejestrowanych akcji: 97 600

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 97 600

% udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 25,83%

% udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 20,47%


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta51
(ulica)(numer)
+48 22 398 97 97+48 22 398 97 98
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plwww.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-07Robert Walicki

Prezes Zarzdu
2015-07-07Cezary NowosadCzłonek Zarzdu
podstrony