Zobacz wszytkie

KERDOS GROUP: Zmiana zarządu i RN w spółce zaleznej (ESPI)

14.08.2015 14:19

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr102/2015

Data sporządzenia: 2015-08-14
Skrócona nazwa emitenta
KERDOS GROUP
Temat
Zmiana składu organów spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Emitentem lub Spółką) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2015 informuje, że w dniu 13 sierpnia 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki Meng Drogerie+ S.A., spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu (dalej Meng) (Emitent posiada akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Meng), na którym postanowiono m.in.: i) przyjąć rezygnację Kamila Kliniewskiego - Prezesa Zarządu Emitenta z pełnionej dotąd funkcji w organach Meng, ii) powołać 3-osobowy Zarząd Meng: Pan Kamil Kliniewski (Prezes Zarządu Emitenta) został powołany na funkcję Prezesa Zarządu Meng, członkami Zarządu Meng zostały: Pani Jagna Stanecka (Członek Zarządu Emitenta) oraz Pani Anna Wierzbicka (Prezes Zarządu Dayli Polska sp. z o.o. spółki zależnej Emitenta), iii) powołać w skład 3-osobowej rady nadzorczej Meng: Pana Cornelio Memola, Panią Małgorzatę Ceran oraz Panią Monikę Jaczewską.

Według oświadczeń złożonych Spółce żaden członek Zarządu Meng ani Rady Nadzorczej Meng nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Według złożonych oświadczeń nie figuruje też w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Meng:Pan Kamil Kliniewski - doświadczony biznesmen i inwestor giełdowy. Posiada bogate doświadczenie biznesowe o zasięgu międzynarodowym oraz doskonałą znajomość rynków zachodnich. Od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim.

Doświadczenie zawodowe:

10.2014 obecnie Prezes Zarządu D.C. Service GmbH (dawniej Poopeys Deutschland GmbH)

07.2010 obecnie Prezes Zarządu Kerdos Group S.A. (dawniej Hygienika S.A.), wcześniej Prokurent

02.2013 01.2015 Prezes Zarządu Dayli Polska Sp. z o.o.

04.2013 12.2014 Prezes Zarządu Emarket Sp. z o.o.

06.2012 12.2014 Prezes Zarządu Mega Trade Dystrybucja Sp. z o.o.

2006 2010 Prezes i założyciel Global Consulting Enterprise GmbH profesjonalnej firmy doradczej o zasięgu międzynarodowym. Firma Global Consulting Enterprise GmbH podejmującej strategiczne działania na terenie Polski oraz większości Państw Europy, m.in. w: Niemczech, Austrii, Holandii, Francji, Anglii, Belgii, Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, na Litwie i Ukrainie. Do głównych zadań zaliczyć można: opracowywanie optymalnej koncepcji biznesowej oraz podnoszenie konkurencyjności firm produkcyjnych i usługowych, w oparciu o szczegółowe i wieloletnie badania rynku.

2004 2010 Partner biznesowy Food Beverage & More GmbH

2004 2008 Współpracownik firmy Eurogroup Italia odpowiedzialny za sprzedaż w regionie Europy Wschodniej

2004 2008 Współpracownik firmy Walmar Italia odpowiedzialny za sprzedaż w Polsce i Niemczech

2004 Założyciel /Udziałowiec spółki Fashion Studio Sp. z o.o. powiązanej z Fashion Media

2004 2010 Założyciel i prezes Trade Company & Consulting Sp. z o.o. firmy zajmującej się się doradztwem biznesowym. Do najważniejszych obowiązków zaliczyć można: badanie rynków pod względem poziomu i struktury popytu na dobra materialne, produkty spożywcze i kosmetyczne, określanie grupy potencjalnych odbiorców, badanie wizerunku marki i firmy, ich rozpoznawalności i dostępności oraz skuteczności prowadzonych działań promocyjnych, wyszukiwanie nowych produktów i brandów o dużym potencjale, dostosowywanie produktów do wymagań rynku, poprzez dobór właściwych kanałów dystrybucji i promocji, wprowadzanie nowych i zmodernizowanych produktów do największych sieci handlowych w Polsce i Europie Zachodniej, a następnie monitorowanie wzrostu ich sprzedaży względem konkurencji, doradztwo w zakresie rozwoju nowych brandów, opracowywanie strategii marketingowej, poszukanie surowców zamiennych wykorzystywanych w procesie tworzenia różnych artykułów w celu zwiększenia wydajności i efektywności produkcji, wykorzystywanie nowoczesnych technologii do optymalizacji procesów produkcji.

Wykształcenie:

1998 2000 Handelsmanagement w Steinbeis Hochschule Berlin (Niemcy)

1996 1998 Leibniz Akademie Hannover (Niemcy)Pani Jagna StaneckaDOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:Od 31.03.2015 r. nadal: Członek Zarządu Emitenta03.2015 nadal: Dayli Polska Sp. z o.o., Kraków - Dyrektor Finansowy,Dyrektor Finansowy Członek Zarządu w Agri Plus Sp. z o.o. Oddział Paszowy

w Poznaniu,(10.2013 02.2015)

Dyrektor Finansowy w Animex Foods Sp. z o.o. SKA, Kraków (03.2010 02.2015)

Członek Zarządu w Euro Comfort Ltd. Sp. z o. o., Kraków (03.2010 - 03.2012)

Dyrektor ds. Kontrolingu w Animex Sp. z o.o., Warszawa (09.2004 02.2010)

Koordynator ds. Konsolidacji w Animex Sp. z o.o., Warszawa (12.2001 08.2004)09.1998 - 10.2001: Artur Andersen Sp. z o.o., Warszawa

Starszy Konsultant Audyt i Doradztwo BiznesoweWYKSZTAŁCENIE:

1994 1997: Akademia Ekonomiczna, Kraków

Wydział: Zarządzanie

Specjalizacja: Rachunkowość1992 1994: UMSC, Lublin

Wydział: EkonomiaPani Anna Wierzbicka od stycznia 2015 r. Prezes Zarządu Dayli Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Ukończyła: Uniwersytet Warszawski - International Business Program - specjalność: zarządzanie międzynarodowe (2007), Hochschule der Medien Stuttgart - stypendium Socrates-Erasmus (2007), Uniwersytet Warszawski - studia podyplomowe - specjalność: psychologia reklamy (2008). Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej: 08.2013 12.2014 obecnie Dyrektor Generalny, Drogerie Dayli, Prokurent; 09.2012- 08.2013 Dyrektor ds. Rozwoju, Hygienika S.A.; 10.2010-08.2012 Commercial & Marketing Manager Football, Warner Bros. Consumer Products; 12.2009- 09.2010 Category Manager, Plus Licens Poland agencja licencyjna; 02.2008 11.2009 Account Executive, McCann Erickson; 08.2007-01.2008 Junior Account Executive, McCann Erickson.Pani Małgorzata Ceran posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Stosunki Międzynarodowe, o specjalizacji studia strategiczne w Collegium Civitas. Od 2008 roku współpracuje z Trade Company & Consulting Sp. z o.o. aktualnie T.C. Capital sp. z o.o., gdzie aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu. W 2010 roku pracowała w Hygienika S.A. (aktualnie Kerdos Group S.A.), od 05.05.2008 do 27.05.2009 w Mennica Polska S.A., gdzie uczestniczyła m.in. w realizacji projektów i zadań zarządu, w 2008 roku krótko współpracowała z The Walt Disney Company Polska sp. z o.o., w 2006 r. odbyła staż w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu spółką kapitałową. Włada językiem angielskim.Pani Monika Jaczewska jest adwokatem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Od 2010 jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Od 2004 r. współpracowała z kilkoma kancelariami prawnymi w Warszawie, zajmując się w głównej mierze obsługą przedsiębiorstw w zakresie prawa gospodarczego, w tym w szczególności prawa spółek handlowych. Od 2010 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. W latach 2013-2015 była członkiem Rady Nadzorczej Dayli Polska sp. z o.o. Aktualnie jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.Pan Cornlio Memola, księgowy i doradca podatkowy, na przestrzeni swojej kariery zawodowej związany z:

1990-1994 Arthur Andersen S.C.

1997-2007 Memola and Partners Sarl

2007- obecnie Memola and Partners S.A.

2007- obecnie Memola, Lang et Hein Sarl

Pan Cornelio Memola posiada doświadczenie przy obsłudze księgowej spółek luksemburskich.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

KERDOS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
KERDOS GROUPPrzemysł farmaceutyczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 113Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater53
(ulica)(numer)
034 35 15 701034 35 15 705
(telefon)(fax)
sekretariat@kerdosgroup.comwww.kerdosgroup.com
(e-mail)(www)
5220100924011302860
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-08-14Kamil KliniewskiPrezes Zarządu
podstrony