Zobacz wszytkie

TRITON: Ustanowienie zastawów na udziałach w spółce zależnej (ESPI)

25.04.2016 17:25

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2016

Data sporządzenia: 2016-04-25
Skrócona nazwa emitenta
TRITON
Temat
Ustanowienie zastawów na udziałach w spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Emitent informuje, że zawarł z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000304735) umowę zastawu na udziałach oraz umowę zastawu rejestrowego na udziałach. Umowy datowane na dzień 21.04.2016 r. podpisano ostatecznie przez strony w dniu dzisiejszym, tj. 25.04.2016 r. Umowy dotyczą 100% udziałów Emitenta w Triton Winnica Sp. z o.o. spółce w 100% zależnej od Emitenta. Jest to 35.700 udziałów o wartości 500 zł każdy, o łącznej wartości 17.850.000,00 zł i stanowią one 100% kapitału spółki. Wartość księgowa udziałów w księgach Emitenta wynosi 17.851.322,30 zł.Umowa jest umową znaczącą w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 44 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009 roku.Zastaw jest zabezpieczeniem wierzytelności banku z tytułu udzielonego Triton Winnica Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego. (RB 12/2015 z 09.10.2015 r.)


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TRITON DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
TRITONHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-390Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka194
(ulica)(numer)
022 393 62 20022 393 62 21
(telefon)(fax)
sekretariat@tritondevelopment.plwww.tritondevelopment.pl
(e-mail)(www)
5220000714012658003
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-25Magdalena SzmagalskaPrezes Zarządu
2016-04-25Jacek ŁuczakWiceprezes Zarządu
podstrony