Zobacz wszytkie

ZAMET INDUSTRY S.A.: Informacja o powołaniu osoby zarządzającej. (ESPI)

13.03.2017 23:39

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr8/2017

Data sporządzenia: 2017-03-13
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET INDUSTRY S.A.
Temat
Informacja o powołaniu osoby zarządzającej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ( Emitent ) informuje, że w dniu dzisiejszym, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu do Zarządu Emitenta z dniem 15 marca 2017 roku, Pana Krzysztofa Walarowskiego - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych.Pan Krzysztof Walarowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W dotychczasowej karierze zawodowej, Pan Krzysztof Walarowski był zatrudniony m.in. jako Kierownik Działu w FLT et Metaux SA, Belgia (1985 1989), Dyrektor Zarządzający w S and I SA, Szwajcaria (1989-1991), Dyrektor Handlowy oraz Członek Zarządu ds. Handlowych w Impexmetal SA (1991-1998), Członek Zarządu / Dyrektor Handlowy w Hucie Ostrowiec SA (1999-2000), Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny w spółce Nordkalk Sp. z o.o. / Nordkalk Miedzianka S.A (2000-2004), Członek Zarządu / Dyrektor Handlowy w Złomrex SA (2004-2010), Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny Congor SA (2009-2011), Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny w Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. (2011-2012), Doradca ds. zarządzania i restrukturyzacji w Montana SA (2012-2013), Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Handlowy Alchemia SA (2013), Dyrektor Segmentu Produkcja w Polimex Mostostal SA (2013-2016), Prezes Zarządu Mostostal Siedlce Sp. z o.o. (2014-2016), Pełnomocnik Zarządu ds. Handlu i Konstrukcji w Huta Pokój SA (2016-2017). Pan Krzysztof Walarowski w przeszłości pełnił także funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych spółek z GK Złomrex / Congor, jak również spółek Huta Zawiercie SA, Hutmen SA, S and I SA , BrassCo. New York.Pan Krzysztof Walarowski oświadczył, że nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2014 poz.133),

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZAMET INDUSTRY S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-300Piotrków Trybunalski
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dmowskiego38B
(ulica)(numer)
(44) 648-90-00(44) 648-91-52
(telefon)(fax)
industry@zamet-industry.com.plwww.zamet-industry.com.pl
(e-mail)(www)
7712790864100538529
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-13Tomasz JakubowskiPrezes Zarządu
2017-03-13Przemysław MilczarekWiceprezes Zarządu ds. Finansowych
podstrony