Jesteś w: Strona główna » Giełda » ABMSOLID
Kurs bieżący 0,00
RSS

ABMSOLID

ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA [ABM] Kod ISIN: PLABMSD00015
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Analizy i rekomendacje

  ABMSOLID

Opis spółki

   ostatnia aktualizacja: 2007-09-01
ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA to grupa spółek budowlanych, które działają we wszystkich podstawowych segmentach branży budowlanej. ABM SOLID S.A. świadczy kompleksowe usługi "pod klucz", począwszy od projektowania obiektu, skończywszy na wykończeniu i uruchomieniu realizowanego obiektu.

Głównym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej ABM SOLID są kontrakty z zakresu budownictwa niemieszkaniowego, a w jego ramach przede wszystkim budownictwa przemysłowego (np. hale produkcyjne, obiekty magazynowe). ABM SOLID  S.A. buduje także obiekty sportowe, budynki administracyjno-biurowe, a także realizuje inwestycje związane z budownictwem inżynieryjnym (np. zakłady utylizacji odpadów komunalnych, zakłady skojarzonej produkcji ciepła i elektryczności, sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków) i budownictwem mieszkaniowym.

Poszczególne Spółki z Grupy świadczą usługi komplementarne. ABM SOLID S.A. może dzięki temu realizować kontrakty o dużym stopniu złożoności, wysokich wymaganiach jakościowych i terminowych oraz kontrakty dające szanse uzyskania wyższych rentowności. Grupa ABM SOLID może zrealizować inwestycję od początku do końca, w tym również w zakresie złożonych obiektów technologicznych (łącznie z rozruchem). Większość inwestycji realizowanych przez Grupę ABM SOLID, to inwestycje "pod klucz".

W 2006 roku ABM SOLID utworzył spółkę deweloperską ABM INVEST Sp. z o.o., a w 2007 roku utworzył ABM INVEST TARNÓW Sp. z o.o. Spółki będą koncentrować działalność na rynku dużych aglomeracji miejskich, a przede wszystkim na rynku warszawskim oraz w południowej Polsce. W skład grupy kapitałowej wchodzi także notowana na GPW spółka budowlana RESBUD S.A., która oferuje głównie usługi w zakresie robót żelbetowych, TRANS-ENERGO S.A., która świadczy usługi w zakresie budowlanych prac elektrycznych i telekomunikacyjnych. W czerwcu 2008 rok powstała ABM WSCHÓD Sp. z o.o., której celem jest prowadzenie szeroko pojętej działalności budowlanej w państwach Europy Wschodniej. W 2009 roku powstała spółka ABM SILESIA Sp. z o.o. której celem jest prowadzenie szeroko pojętej działalności budowlanej w rejonach Górnego i Dolnego Śląska. W 2010 roku w skład Grupy Kapitałowej weszła Spółka WPRM Sp. z o.o. prowadząca działalność polegającą na budowie i remontach obiektów mostowych oraz produkcji prefabrykatów drogowo-mostowych stosowanych w drogownictwie, kolejnictwie, energetyce. W Grupie Kapitałowej znajduje się również Spółka BIO SOLID Sp. z o.o. świadcząca usługi w zakresie gospodarki odpadowej.

Debiut firmy na GPW odbył się 24 lipca 2007 roku.
podstrony