Jesteś w: Strona główna » Giełda » BRASTER
Kurs bieżący 0,00
RSS

BRASTER

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA [BRA] Kod ISIN: PLBRSTR0001
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Opis spółki

  
Spółka BRASTER została utworzona w 2008 roku przez grupę pięciu polskich naukowców, jako spółka celowa do przeprowadzenia badań przemysłowych. Badania miały na celu opracowanie i przygotowanie do seryjnej produkcji unikalnego w skali światowej, opartego na polskim wynalazku, medycznego testera termograficznego, przeznaczonego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Projekt badawczy był współfinasowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.4-4.1.

Na przełomie 2009 i 2010 roku w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, pod kierownictwem naukowym wybitnego chirurga – onkologa Prof. zw. dr hab. n. med. Edwarda Stanowskiego oraz znakomitego radiologa Prof. dr hab. n. med. Romany Bogusławskiej Waleckiej, przeprowadzone zostały kliniczne badania walidacyjne Testera. Badanie te porównujące skuteczność Testera do klasycznej mammografii rentgenowskiej, w pełni potwierdziły użyteczność Testera do wykrywania patologii gruczołów piersiowych. 

Pozytywne wyniki badania klinicznego umożliwiły we wrześniu 2010 roku wpis testera termograficznego BRASTER przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, na listę wyrobów medycznych klasy I. W 2011 roku Tester BRASTER został zgłoszony do wpisu do ogólnoeuropejskiej bazy wyrobów medycznych EUDAMED. Rejestracja Testera pozwala już dziś na jego wprowadzenie do obrotu we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Efektem intensywnych prac badawczych zespołu naukowców kierowanego przez Dr Jacka Stępnia i Dr inż. Henryka Jaremka są zgłoszenia patentowe w procedurze międzynarodowej, pozwalające na uruchomienie unikalnego na skalę światową procesu produkcji pasywnych ekranów termowizyjnych zawierających ciągły film ciekłokrystaliczny (CLCF – Continuous Liquid Crystals Film).

Spółka współpracowała lub współpracuje z najlepszymi krajowymi ośrodkami naukowymi, w tym z Wydziałem Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowym Instytutem Medycznym, Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Ośrodki te dysponują dużym doświadczeniem w dziedzinie studiów nad strukturą i zastosowaniami ciekłych kryształów, które znajduje zastosowanie w pracach badawczych realizowanych przez BRASTER.

Spółka zadebiutowała na NewConnect 20 grudnia 2012 r.

podstrony