Jesteś w: Strona główna » Giełda » DANKS
Kurs bieżący 0,00
RSS

DANKS

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna [DNS] Kod ISIN: PLDANKS00014
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Opis spółki

  
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna została zarejestrowany w dniu 14 października 2010 roku przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000367947, w wyniku przekształcenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie powstała na podstawie umowy spółki z dnia 4 września 2006 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza Joannę Naciążek w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie, repertorium A nr 4258/2006). Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 września 2006 roku pod numerem KRS 0000263669.

Geneza działalności Spółki sięga roku 1993, kiedy powstała jednoosobowa firma (działalność gospodarcza), która następnie ewoluowała poprzez spółkę cywilną, spółkę jawną (2002 r.) do spółki komandytowej (2006 r.). Dalszy rozwój działalności Emitenta nastąpił poprzez konsekwentne poszerzanie zakresu oferty (zakresu świadczonych usług).. Emitent (i jego poprzednicy prawni) przez okres 18 lat dążył stale do podnoszenia poziomu świadczonych usług poprzez wypracowanie odpowiednich standardów działania, zakup profesjonalnego oprogramowania komputerowego, rozbudowę zespołu specjalistów oraz zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu.

W dniu 14 października 2010 Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp.k. przekształciła się w spółkę akcyjną.

Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 17 maja 2011 roku.
podstrony