Jesteś w: Strona główna » Giełda » DROZAPOL
Kurs bieżący 1,40
RSS

DROZAPOL

DROZAPOL-PROFIL SA [DPL] Kod ISIN: PLDRZPL00032
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
1,38 1,36 1,40 1,40 0.00 % 2433 3 28.12.2018
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Analizy i rekomendacje

  DROZAPOL

Opis spółki

  

DROZAPOL-PROFIL S.A. to ogólnopolski dystrybutor wyrobów hutniczych. Firma zajmuje się sprzedażą wyrobów hutniczych ze stali niestopowych, a w szczególności blach gorąco i zimnowalcowanych, kształtowników gorąco i zimnowalcowanych, prętów okrągłych i płaskich, profili zamkniętych i rur. Spółka zajmuje się również świadczeniem usług wstępnego przetworzenia i obróbki stali oraz usług transportowych, a od lipca 2006 r. także produkcją zbrojeń budowlanych. DROZAPOL-PROFIL S.A. realizuje sprzedaż przez główny skład handlowy w Bydgoszczy, oddziały w Ujściu koło Piły, Ostrowcu Świętokrzyskim, Siedlcach i we Wrocławiu, liczne przedstawicielstwa i biura handlowe m.in. w Krakowie, Lublinie, Kielcach, Poznaniu, Łodzi i Szczecinie oraz przez bezpośrednie dostawy z hut krajowych i zagranicznych (Czechy, Ukraina, Niemcy, Wielka Brytania). Spółka dysponuje własnym zapleczem magazynowym (hale i place) oraz transportowym. 

Znaczna część całej sprzedaży Spółki odbywa się w Polsce północno-zachodniej. Poza tym obszarem Drozapol dostarcza asortyment do odbiorców na terenie całej Polski oraz do Czech. Zagraniczna sprzedaż ma jednak bardzo niewielki wymiar i w roku 2005 wyniosła ona tylko 119 tys. zł (cała sprzedaż wyniosła 82 241 tys. zł) Klienci firmy to głównie producenci, którzy zapewniają firmie 80% obrotu, a poza nimi do tej grupy zaliczyć można hurtownie stali, rzemieślników i małe firmy, drobnych klientów kupujących stal na własne potrzeby. Udział żadnego ze znaczących odbiorców DROZAPOL-PROFIL S.A. nie przekroczył 10% wartości przychodów Spółki.

W latach 2000-2004 DROZAPOL-PROFIL S.A. odnotował dynamiczny wzrost sprzedaży i przychodów, a rok 2004 był bardzo dobry pod względem osiągniętych wyników finansowych. Wyniki za rok 2005 były niezadowalające, co spowodowane było słabą koniunkturą na rynku. W roku obecnym sytuacja w branży jest dużo lepsza, co przełożyło się na dobre wyniki finansowe za ostatnie 2 kwartały. Rekordowe w historii Spółki przychody ze sprzedaży osiągnięte zostały w maju i wyniosły 14,7 mln zł. Obecnie Spółka umacnia swoją pozycję rynkową, intensyfikując sprzedaż w nowych regionach kraju oraz uruchamiając produkcję zbrojeń budowlanych. Planowane jest również otwarcie serwis centrum oferującego kompleksowe usługi prostowania i cięcia blach z kręgów. W terenie zatrudniani są przedstawiciele handlowi i tworzone są kolejne oddziały, biura handlowe, przedstawicielstwa. Podjęte zostały również kroki w celu konsolidacji poziomej, o czym bardziej szczegółowo mówi strategia Spółki na lata 2006-2008.

Debiut na GPW23 grudnia 2004 r.

podstrony