Jesteś w: Strona główna » Giełda » ELKOP
Kurs bieżący 0,00
RSS

ELKOP

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO ELKOP SA [EKP] Kod ISIN: PLELKOP00013
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Opis spółki

  
Spółka ELKOP S.A. wykonuje usługi elektromontażowe w szerokim zakresie, polegające na wykonawstwie robót budowlano-montażowych branży elektrycznej na budowach i obiektach mieszczących się poza siedzibą firmy oraz usługi produkcyjne polegające na wykonawstwie w jej siedzibie urządzeń rozdzielczych, sterowniczych i konstrukcji uzupełniających dla robót elektromontażowych.

Uzupełnieniem są prace kontrolno-pomiarowe i rozruchowe wykonanych instalacji, produkcja prefabrykatów dla innych firm elektromontażowych lub odbiorców zamawiających same urządzenia, produkcja różnych konstrukcji zbliżonych technologicznie do tradycyjnych wyrobów firmy, usługi projektowe, lokalizacja i usuwanie awarii urządzeń elektrycznych itd.

Wykonane instalacje pracują w zakresie od napięć najniższych w urządzeniach elektronicznych i teletechnicznych do 30kV w urządzeniach elektroenergetycznych.

Przedsiębiorstwo powstało i prowadzi działalność od dnia 1 stycznia 1963 roku.

W swojej ponad 40 letniej działalności przedsiębiorstwo wykonywało szereg technicznie i technologicznie skomplikowanych robót elektromontażowych na dole kopalń węgla kamiennego i powierzchni, na obiektach przemysłu chemicznego, hutniczego, maszynowego, w obiektach lecznictwa zamkniętego, obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym, a także w szeroko pojętej infrastrukturze technicznej.

Przełom lat 80-tych i 90-tych zapoczątkował w kraju proces przeobrażeń społeczno-gospodarczych i przejście na system gospodarki wolnorynkowej. Ta nowa sytuacja wymogła podjęcie w przedsiębiorstwie szeregu działań restrukturyzacyjnych a głównie zmiany mentalności i zrozumienia zachodzących procesów przez załogę. Skutkowało to przeprowadzeniem zamierzeń dla utrzymania pozycji firmy na rynku wykonawczym poprzez:
 • poszerzenie rynku wykonywanych usług,
 • podnoszenie kwalifikacji załogi zwiększający stopień uniwersalności zawodowej pracowników
 • wzbogacenie zakresu usług,
 • dostosowanie organizacji firmy do warunków rynkowych

W okresie tym powołano wyodrębnione służby marketingu i konstrukcyjno-wdrożeniową oraz wprowadzono motywacyjny system wynagradzania uzależniający płace od wyników.

Z dniem 21 grudnia 1994 roku przedsiębiorstwo państwowe ELKOP zostało przekształcone w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa na podstawie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych.
Z tym momentem przedsiębiorstwo weszło w nowy etap wyzwań i obowiązków jakie przewidziane są w kodeksie handlowym i statucie spółki, tym bardziej, że procesy restrukturyzacyjne w gospodarce narodowej wymusiły potrzebę ciągłych działań i poszukiwań nowych rozwiązań dla utrzymania dobrego imienia przedsiębiorstwa - spółki jako wysoko kwalifikowanego wykonawcę usług elektromontażowych.

Znajdowało to odzwierciedlenie w określeniu zadań i celów strategicznych jakie Spółka przyjmowała do realizacji w rocznych i wieloletnich biznes planach.

Głównymi celami, które Spółka przyjęła w swojej strategi działania są:
 • doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa i dostosowanie jej do potrzeb rynku.
 • doskonalenie działań marketingowych w celu wzrostu sprzedaży i zysku.
 • utrzymywanie dobrej jakości i terminowości realizowanych usług.
 • doskonalenie metod, warunków i bezpieczeństwa pracy

Wysoka pozycja Spółki potwierdzona została rzeczowym wykonawstwem wielu poważnych robót między innymi takich jak Bank Rozwoju Eksportu w Katowicach, Hotel "Klimczok" w Szczyrku, modernizacja linii tramwajowej Katowice-Bytom na zlecenie ALSTOM Konstal S.A., Elektrociepłownia ELCHO w Chorzowie, otrzymanymi wyróżnieniami przez CeTO i gazetę giełdową "Parkiet" za najwyższą stopę zwrotu z akcji Spółki za 1999 rok, uhonorowaniem przedsiębiorstwa Medalami Europejskimi nadawanymi przez BCC i Komitet Integracji z Unią Europejską w niżej wymienionych edycjach:
 • edycja II: za "usługi elektryczne" (26.03.2001r.)
 • edycja III: za wyrób "pulpit motorniczego" (26.11.2001r.)
 • edycja V: za wyrób "rozdzielnica 500V RBSGm" (18.11.2002r.)
 • edycja VI: za "usługi projektowe" (14.04.2003r.)
 • edycja VIII: za kompleksowe usługi kontrolno - pomiarowe (23.04.2004r.).

a także otrzymaniem wyróżnienia w konkursie na "Wyrób i usługę miasta Chorzowa" za "pulpit sterowniczy" do nowoczesnego niskopodłogowego tramwaju.

Firma dysponuje kadrą pracowniczą posiadająca szereg specjalistycznych uprawnień miedzy innymi:
 • zatwierdzenie wyższego,średniego i niskiego dozoru górniczego wydane przez Okręgowy Urząd Górniczy
 • uprawnienia SEP "D" i "E"
 • uprawnienia budowlane
 • uprawnienia projektowe
 • uprawnienia do prac wysokościowych

Produkowane przez  Spółkę prefabrykaty urządzeń elektrycznych mających zastosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem posiadają certyfikaty na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 94/9/WE(ATEX) a w związku z ich produkcją certyfikacji został poddany proces produkcji. Audit certyfikacyjny przeprowadził GIG -jednostka certyfikująca Katowice.

 
podstrony