Jesteś w: Strona główna » Giełda » FASING
Kurs bieżący 0,00
RSS

FASING

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA [FSG] Kod ISIN: PLFSING00010
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Komunikaty spółki

  FASING

Analizy i rekomendacje

  FASING

Opis spółki

  

G.K. FASING S.A., będącą od roku 2000 spółką giełdową, jest największą firmą w Europie Środkowej a jedną z największych na świecie produkujących łańcuchy dla przemysłu węglowego, rybołówstwa, energetyki, przemysłów cukrowniczego, cementowego i drzewnego. Działa na rynku światowym i sprzedaje do ponad 2000 klientów.

FASING posiada ponad 90 letnią tradycję, z której czerpie: doświadczenie w technologii oraz umiejętności i fachowość pracowników. Firma, po przemianach prywatyzacyjnych oraz po wdrożeniu Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem rozwija się bardzo szybko w tempie średnio 30 % przyrostu produkcji w stosunku rocznym.

Nadrzędnym celem Grupy Kapitałowej FASING S.A. - producenta łańcuchów ogniwowych, ogniw złącznych, osprzętu oraz noży do kombajnów górniczych jest zarządzanie firmą tak,  aby osiągnąć zadowolenie wszystkich uczestników jej działalności gospodarczej. Należą do nich klienci, pracownicy, właściciele, podwykonawcy i lokalna społeczność.

Polityką Zarządu jest konstruowanie i realizacja biznes planów uwzględniających stały rozwój Grupy Kapitałowej. Oznacza to pracę dla zysku z jednoczesnym spełnieniem następujących zobowiązań:

  • Ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.
  • Stałe podnoszenie jakości pracy i wyrobów przez tworzenie atmosfery współdziałania i wykorzystanie efektów pracy zespołowej. Obejmuje to również obniżanie liczby braków, tworzenie warunków bezpiecznej i czystej produkcji, spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Dostarczanie wyrobów przyjaznych dla środowiska o jakości wypracowanej dzięki ścisłym, partnerskim kontaktom z klientami i podwykonawcami. Partnerzy firmy są informowani o wymaganiach z zakresu jakości i zagadnień środowiskowych.
  • Ciągłe zmniejszanie szkodliwego wpływu na środowisko przez doskonalenie procesów technologicznych, zmniejszanie ilości odpadów, ich powtórne wykorzystanie lub utylizację.
  • Spełnianie wymagań prawnych i innych dotyczących organizacji.
  • Zapewnienie odpowiedniego szkolenia wszystkim zaangażowanym w działanie firmy, tak aby każdy znał swoje obowiązki i był kompetentny do ich wypełniania oraz był świadom wpływu swej pracy na środowisko.

Zgodnie ze swoją polityką Grupa Kapitałowa FASING S.A. deklaruje spełnienie wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001 i ISO 14001.

Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje wszystkich zainteresowanych o zobowiązaniach wynikających z przyjętej polityki zintegrowanego systemu zarządzania oraz o osiągnięciach wynikających z jej realizacji.

Debiut na GPW18 wrzesień 2000 r.

 

podstrony