Jesteś w: Strona główna » Giełda » FERRUM
Kurs bieżący 4,85
RSS

FERRUM

FERRUM SA [FER] Kod ISIN: PLFERUM00014
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
4,28 4,28 4,85 4,85 +13.58% ↓ 26664 120 28.12.2018
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Analizy i rekomendacje

  FERRUM

Opis spółki

  

Firma jest krajowym liderem w produkcji rur do przesyłu mediów. Podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja rur stalowych ze szwem, konstrukcji metalowych oraz wykonywanie izolacji wewnętrznej i zewnętrznej rur.

Spółka jest zakładem specjalizującym się w produkcji rur stalowych ze szwem: zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości, spawanych spiralnie i wzdłużnie. Wykonuje również izolację zewnętrzną powłoką polietylenową 3LPE, cementowanie wewnętrzne rur stalowych oraz zewnętrzne powłoki laminatowe.

Celem strategicznym firmy jest produkcja asortymentu rur stalowych spawanych i zgrzewanych o najwyższej jakości. Od lat przestrzega zasad ładu korporacyjnego i najwyższych standardów zachowania, jak również praw obowiązujących na wszystkich rynkach, na których prowadzi interesy.

Przywiązuje szczególną wagę do redukcji kosztów, poprawy organizacji pracy i efektywności procesów technologicznych oraz systematycznego wzrostu zyskowności w  przedsiębiorstwie.

 

FERRUM S.A. PERSPEKTYWY ROZWOJU

Dostarczanie nowych rurociągów do przesyłu ropy i gazu w ramach rządowej polityki dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych do Polski.  Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej prowadzona w ramach funduszy unijnych.
Wymiana wyeksploatowanych sieci gazowniczych i petrochemicznych.

Jakość produktów jest zasługą rzetelnej pracy wielu pokoleń rodzin hutniczych a nie tylko sprawnego zarządzania. Produktem o podstawowym znaczeniu dla nas są rury stalowe zgrzewane oraz spawane, o najwyższej jakości. Przeznaczone one są przede wszystkim dla rynku gazowniczego, szczególnie do budowy rurociągów przesyłowych i dystrybucyjnych. Produkty te także znajdują zastosowanie w ciepłownictwie.

Kolejnym segmentem rynku, na potrzeby którego produkujemy rury są wodociągi komunalne (do przesyłu ścieków, wody pitnej i zasolonej) oraz przemysłowe.Istotnym, pozyskiwanym ostatnio klientem jest przemysł petrochemiczny, w którym zastosowanie znajdują rury zgrzewane prądami wysokiej częstotliwości wraz z powłokami polietylenowymi.

Zaopatrujemy także rynek rur konstrukcyjnych, związanych z infrastrukturą przemysłową, budownictwem oraz budową dróg i autostrad. Na życzenie firma może także nakładać na wyroby powłokę antykorozyjną, polietylenową, trójwarstwową.
Dysponuje bardzo nowoczesną w Polsce linią technologiczną, do pokrywania rur trójwarstwową powłoką polietylenową - o średnicach powyżej 168,3 mm i jako jedyni w kraju powyżej 508 mm. Wyroby pod względem jakości oceniane są bardzo wysoko, o czym świadczy bogaty portfel certyfikatów jakości oraz fakt, że z powodzeniem konkuruje na rynkach Unii Europejskiej oraz rynkach światowych.

Debiut na GPW: 31 maja 2013 r.

podstrony