Jesteś w: Strona główna » Giełda » INPRO
Kurs bieżący 4,50
RSS

INPRO

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA [INP] Kod ISIN: PLINPRO00015
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
4,50 4,50 4,50 4,50 +0.45% ↓ 3 - 28.12.2018
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Opis spółki

  
INPRO S.A. istnieje od 1987 roku. W okresie początkowym czyli w latach 1987-1990 spółka zajmowała się projektowaniem i przygotowywaniem inwestycji budowlanych. Kolejne lata to okres znaczących zmian w systemie organizacyjnym Inpro, gwarantujący dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.

Powiązanie kapitału  Inpro z innymi spółkami budowlanymi pozwoliło firmie na rozszerzenie działalności. Realizowanie zleceń na wymagającym rynku niemieckim dało możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i przeniesienia ich na rodzimy grunt.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

- Działalność w zakresie architektury
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- Roboty budowlane specjalistyczne
- Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
- Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
- Produkcja cementu
- Produkcja wapna i gipsu
- Produkcja metali
- Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
- Działalność organizatorów turystyki, pośredników i  agentów turystycznych, oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane  
- Badania i analizy związane z jakością żywności
- Pozostałe badania i analizy techniczne
- Transport lądowy oraz transport rurociągowy
- Transport wodny
- Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- Działalność muzeów
- Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
- Uprawy rolne inne niż wieloletnie
- Pośrednictwo finansowe 
podstrony