Jesteś w: Strona główna » Giełda » INSTALKRK
Kurs bieżący 13,45
RSS

INSTALKRK

INSTAL KRAKÓW SA [INK] Kod ISIN: PLINSTK00013
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
12,60 12,60 13,60 13,45 +6.75% ↓ 15577 205 28.12.2018
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Analizy i rekomendacje

  INSTALKRK

Opis spółki

  


Terminowość i jakość wykonawstwa powierzonych robót to główne atuty Firmy. Wynikają one z wysokich kwalifikacji załogi i kadry technicznej, nabytych w trakcie realizacji dużych inwestycji na budowach krajowych i zagranicznych.

Dla naszych Kontrahentów jesteśmy sprawdzonym i w pełni wiarygodnym partnerem, o czym świadczą otrzymane listy referencyjne i posiadane uprawnienia.

Historia Spółki sięga 1 marca 1950, kiedy zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych nr 2. Od 1951 do 1958 roku przedsiębiorstwo działało pod nazwą Krakowskie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych, a w latach 1958 - 1962 jako Przedsiębiorstwo „ Instalacje Przemysłowe”. Od roku 1962 do 1967 nazwa przedsiębiorstwa brzmiała Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych, a w 1967 roku nazwa została zmieniona na Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL w Krakowie.

W 1992 r. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL w Krakowie zostało postawione w stan likwidacji w celu prywatyzacji. Na mocy aktu notarialnego w dniu 17 kwietnia 1992 roku powołano INSTAL KRAKÓW Sp. z o. o., w celu przejęcia mienia likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego. Założycielami Spółki byli pracownicy przedsiębiorstwa państwowego.

W dniu 18 stycznia 1996 roku umowa leasingu została przekształcona w umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Skarbem Państwa a INSTAL KRAKÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 30 maja 1998 roku podjęto uchwałę o przekształceniu Spółki INSTAL KRAKÓW Sp. z o. o. w Spółkę INSTAL KRAKÓW Spółka Akcyjna, która 31 lipca 1998 została wpisana do rejestru handlowego.

Dnia 19 września 1998 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na który podjęto m. in. uchwałę o emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ilości 2.500.000 o wartości nominalnej 1 zł skierowanych do inwestora finansowego, a także zadecydowało o podjęciu działań w celu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W dniu 01.12.1998 r. Prospekt Emisyjny INSTAL Kraków S.A. został złożony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wraz z wnioskiem o dopuszczenie akcji spółki do obrotu publicznego. Pierwsze notowanie akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych miało miejsce 28 kwietnia 1999 roku. Cena akcji w momencie debiutu wyniosła 4,50 zł. Od tego czasu notowania INSTAL Kraków S.A ulegały wahaniom dochodząc maksymalnie do 10,00 zł., by na dzień 30.06.2003 roku osiągnąć kurs 2,40 zł.

 Debiut na GPW28 kwietnia 1999 r.

 

podstrony