Jesteś w: Strona główna » Giełda » KREZUS
Kurs bieżący 0,00
RSS

KREZUS

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA [KZS] Kod ISIN: PLNFI0200019
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Analizy i rekomendacje

  KREZUS

Opis spółki

  

NFI KREZUS S.A. (dawniej Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.) został utworzony jako jednoosobowa Spółka Akcyjna Skarbu Państwa zawiązana aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 1994 roku zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 1993 roku o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Wpis do rejestru handlowego nastąpił w dniu 31 marca 1995 roku z kapitałem akcyjnym w wysokości 100 tysięcy złotych (wszystkie Narodowe Fundusze Inwestycyjne miały taki sam wyjściowy kapitał akcyjny).

 

W 1997 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd S.A. dopuściła akcje Funduszu do obrotu publicznego a następnie akcje zostały notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Zgodnie ze Statutem przedmiotem działalności Funduszu jest przede wszystkim nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty zarejestrowane i działające w Polsce, wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych.


Debiut na GPW:   12.06.1997 r.

podstrony