Jesteś w: Strona główna » Giełda » MIRBUD
Kurs bieżący 0,00
RSS

MIRBUD

MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA [MRB] Kod ISIN: PLMRBUD00015
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Opis spółki

   ostatnia aktualizacja: 2008-12-29
MIRBUD S.A.  działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator inwestycji na rynku budowlanym w Polsce.

Zakres oferowanych klientom usług budowlano-montażowych obejmuje między innymi sektory takie, jak:
  • budynki mieszkalne (jednorodzinne, szeregowe, wielorodzinne);
  • budynki użyteczności publicznej;
  • budynki produkcyjne, usługowe, handlowe (hale, centra logistyczne i handlowe);
  • roboty inżynieryjno-drogowe (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, elementy miejskiej infrastruktury komunikacyjnej, liniowe).

Od 2006 roku do czerwca 2008 roku MIRBUD S.A. realizował zadania inwestycyjnych w zakresie budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych i szeregowych jednorodzinnych oraz ich sprzedaży na własny rachunek (system deweloperski).

W połowie 2008 roku ten sektor  działalności przejęła  spółka córka JHM Development sp. z o.o., Wyodrębnienie tej działalności ze struktur MIRBUD S.A. podyktowane było przede wszystkim dbałością o jeszcze większe zabezpieczenie interesów klientów.

Spółka świadczy także usługi transportowe oraz zajmuje się wynajmem sprzętu budowlanego.

Główny udział w strukturze sprzedaży według grup asortymentowych Spółki stanowiły usługi budowlano-montażowe, na które przypadało od 84 do 94% przychodów ze sprzedaży w ostatnich trzech latach. Wśród nich dotychczas największe przychody generowała sprzedaż budynków produkcyjnych, usługowych i handlowych, które stanowiły od 42 do 79% sprzedaży usług budowlano-montażowych.

MIRBUD S.A. jest firmą zaliczaną do grona firm dużych - zatrudnia około 400 osób, w tym około 60 osób z wyższym wykształceniem technicznym, o różnorodnych specjalizacjach w branży budowlanej. Atutem Spółki jest jej duży potencjał wyrażający się nie tylko wyspecjalizowaną, wysoko kwalifikowaną kadrą, ale i zapleczem w postaci rozbudowanego parku maszynowego – ma ona do dyspozycji ponad 100 jednostek sprzętu drogowego i środków transportu. Potencjał ten umożliwia Spółce realizowanie największych kontraktów i pozwoli realizować plany na najbliższe lata, polegające na dalszym, systematycznym wzroście przychodów z budownictwa mieszkaniowego oraz budowy hal magazynowo-logistycznych i centrów handlowych.

Wysoka jakość świadczonych usług, stabilna, wyspecjalizowana kadra inżynierska, nabyte doświadczenie, dbałość o dotrzymanie umownych terminów realizacji - pozwalają Spółce na skuteczne konkurowanie z dużymi i średnimi firmami budowlanymi o zasięgu krajowym.

Debiut na GPW29.12.2008 r.
podstrony