Jesteś w: Strona główna » Giełda » NOVITA
Kurs bieżący 49,50
RSS

NOVITA

NOVITA SA [NVT] Kod ISIN: PLNVITA00018
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
48,00 48,00 49,50 49,50 +3.13% ↓ 160 8 28.12.2018
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Opis spółki

  
"Novita" SA zbudowana została w 1976 roku jako firma państwowa,  produkująca na rynek polski wykładziny igłowane, stopniowo poszerzając asortyment swojej produkcji o włókniny techniczne.

W okres gospodarki rynkowej weszła z dobrą, skoncentrowany  w jednym miejscu infrastrukturą; oraz przestarzałym, niedostosowanym do potrzeb wolnego rynku parkiem technicznym.

Za warunek konieczny dla przeprowadzenia głębokich zmian technologicznych  I efektywnościowych uznano przekształcenie własnościowe Firmy. W tym zakresie uznać  można Novitę za prekursora na skalę krajowa, gdy  już w kwietniu 1990 r. przekształcona  została ona w Spółkę Skarbu Państwa, w 1993 roku sprywatyzowana drogą kapitałowa, w grudniu 1994 r. stała się 37 spółką, której akcje notowane byty na Giełdzie Papierów  Wartościowych w Warszawie.

Środki uzyskane z publicznego rynku kapitałowego, wypracowane przez Firmę, o  uzyskane w różnej formie z instytucji finansowych, pozwoliły przeprowadzić w ostatnich 10  latach olbrzymie jak na Spółkę tej wielkości inwestycje, których kwota ogólna przekroczyła  znacznie 100 mln zł.

Głównymi etapami tego procesu inwestycyjnego były: (chronologicznie):
  • 4 m ciąg technologiczny do produkcji wykładzin igłowanych i włóknin technicznych – (1994 r.)
  • uruchomienie produkcji wykładzin tuftingowych 4 m – (1996)
  • dwukrotne ( w roku 1998 i 2002) zakupy ciągów technologicznych do produkcji włóknin technicznych nowoczesną metodą igłowania wodnego.

Najlepiej, trafność ale i konieczność przejścia tej drogi rozwoju oddaje fakt, że w chwili obecnej 85%  sprzedaży Novity pochodzi z przedstawionych powyżej inwestycji.
Dziś Novita jest jednym z czołowych krajowych producentów włóknin technicznych głównie dla przemysłu  obuwniczego i geowłóknin, oraz największym producentem włóknin metody igłowania wodnego.  (Włókniny te mają już 60 % udział w sprzedaży Novity).
Dzięki wprowadzeniu do Firmy nowoczesnych technologii Spółka z typowego producenta krajowego stała  się znaczącym eksporterem (udział eksportu w sprzedaży ogółem wynosi 65 %).
Mimo obrania jako strategicznego kierunku rozwoju Firmy umacnianie się na rynku włóknin technicznych,  utrzymywana jest w dalszym ciągu produkcja wykładzin podłogowych tuftingowych, których sprzedaż  głównie na rynki wschodnie wykazuje stałą; tendencję wzrostową.
Równolegle ze zmianami technologicznymi i marketingowymi Spółka stale usprawnia swoje systemy  zarządzania między innymi poprzez wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2000.

Realizowany obecnie strategiczny plan rozwoju na lata 2004-2009, zakłada dalsze inwestycje produkcyjne bez konieczności rozbudowy infrastruktury, przy jednoczesnym zawężeniu asortymentowym produkcji, co będzie gwarantem szybkiego wzrostu efektywności i umacniania pozycji rynkowej firmy w wybranych segmentach rynku.

Znaczenie wzmocnienie złotego jakie nastąpiło w IV kwartale 2004r., stało się czynnikiem zmuszającym do  przyspieszenia  realizacji tej strategii.

Już we wrześniu 2005r. Zaprzestano produkcji podłogowych wykładzin dywanowych, przeprowadzając jednocześnie gruntowe zmiany w organizacji procesu technologicznego produkcji włóknin technicznych. Pozwoliło to na ograniczenie o 1/3 zatrudnienia i lepsze wykorzystanie powierzchni produkcyjnych.

Od 2006r. Novita S.A. stała się wyspecjalizowanym producentem włóknin technicznych. W marcu tego roku jej potencjał produkcyjny w tej dziedzinie został wzmocniony oddaniem do użytku ciągu igłowania mechanicznego o szerokości roboczej do 6m.

Inwestycja ta zakończyła wieloletni proces modernizacji Spółki – obecnie 95% sprzedaży pochodzi z maszyn instalowanych w latach dziewięćdziesiątych i obecnej dekadzie.
 
Debiut na GPW16.12.1994 r.
podstrony