Jesteś w: Strona główna » Giełda » ODLEWNIE
Kurs bieżący 3,20
RSS

ODLEWNIE

ODLEWNIE POLSKIE SA [ODL] Kod ISIN: PLODLPL00013
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
3,06 3,06 3,20 3,20 +4.58% ↓ 15618 49 28.12.2018
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Opis spółki

  
Geneza powstania Odlewni Polskich sięga roku 1988 kiedy to na ziemiach polskich uruchomiono pierwszy wielki piec opalany koksem.
W okresie międzywojennym w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego Odlewnie były częścią Zakładów Metalurgicznych w Starachowicach.
Po Drugiej Wojnie Światowej do roku 1993 funkcjonowały jako Zakład Fabryki Samochodów Ciężarowych.
W latach 1993 - 2001 wchodziły w skład grupy kapitałowej EXBUD.
W roku 2002 strategiczny pakiet akcji Odlewni przejęli polscy prywatni przedsiębiorcy,  którzy jednocześnie nią zarządzają.
Od 1998 roku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Odlewnie Polskie należą do czołowych producentów odlewów w Polsce posiadając wśród nich najwyższy udział odlewów z żeliwa sferoidalnego. Prowadzą również działalność handlową w obrocie materiałami do produkcji odlewniczej, takimi jak: żelazostopy, zaprawy i modyfikatory, śrut, surówki i dekstryny.

Struktura produkowanych tworzyw odlewniczych w roku 2003 (żeliwo sferoidalne 76,8 %, żeliwo szare 21,2 % i staliwo 2 %) oraz dynamika wzrostu udziału żeliwa sferoidalnego w stosunku do produkcji ogółem (tony). Rok 2004 - dane szacunkowe.

Struktura sprzedaży w rozbiciu na sprzedaż krajową i eksportową w roku 2003 (sprzedaż krajowa 53,5 %, sprzedaż eksportowa 46,5 %) oraz dynamika wzrostu udziału eksportu w sprzedaży ogółem (tys. PLN)


Debiut na GPW12.03.1998 r.
 
podstrony