Jesteś w: Strona główna » Giełda » REMAK
Kurs bieżący 8,50
RSS

REMAK

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA [RMK] Kod ISIN: PLREMAK00016
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
8,50 8,50 8,50 8,50 0.00 % 2 - 28.12.2018
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Opis spółki

  

REMAK rozpoczął działalność w 1970 roku jako przedsiębiorstwo państwowe powołane do świadczenia usług remontowych, modernizacyjnych oraz do montaży urządzeń energetycznych. W latach 70 zasięgiem świadczonych usług objął większość elektrowni w środkowej i południowej Polsce, zdobywając doświadczenie w działalności modernizacyjnej. Wtedy nastąpił również początek eksportu usług, który rozwijał się dynamicznie w latach osiemdziesiątych. Początek lat 90-tych, to - wobec spadku eksportu - koncentracja na robotach wykonywanych w kraju. Równocześnie, w celu dostosowania struktury przedsiębiorstwa do wymogów zmieniającego się rynku, rozpoczęto zmiany restrukturyzacyjne, głównie związane z organizacją, strukturą zatrudnienia i gospodarką finansową. Zakończeniem tych przedsięwzięć była prywatyzacja (1 grudnia 1993 r.) Głównymi właścicielami spółki byli wtedy Elektrim SA i Rafako SA Od 23 listopada 1994 r. akcje REMAK SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie głównym właścicielem spółki jest Mostostal Warszawa SA.

REMAK SA jest przygotowany do realizacji wszelkich usług w zakresie remontów, modernizacji i montaży obiektów energetycznych.

Przedsiębiorstwo posiada Certyfikat Systemu Jakości nadany prze Beureau Veritas Quality International wg normy BS EN ISO 9002: 1994.

W REMAK SA i spółkach zależnych zatrudnia się 750 osób. Kadrę stanowią pracownicy, dysponujący ugruntowaną wiedzą, zdobytą na wielu budowach w kraju i za granicą. Konstruktorzy i technolodzy REMAK SA są autorami wielu oryginalnych rozwiązań i technologii remontowych. Ważną grupę zatrudnionych stanowią spawacze o wysokich kwalifikacjach. Obecnie w firmie pracuje 150 spawaczy z uprawnieniami ponadpodstawowymi, 140 z nich posiada uprawnienia zgodne z normą europejską EN 287-1. Czterech inżynierów spawalników posiada Certyfikat Kompetencji Spawalnika wg PN-EN 45013m nadany przez ANB - autoryzowaną krajową organizację Europejskiej Federacji Spawalniczej EWF. Jakość wykonywanych prac nadzorują i poświadczają zakładowi inspektorzy kontroli jakości. Firma posiada niezbędny sprzęt i urządzenia do prowadzenia działalności statutowej w pełnym zakresie, dysponuje kompletnie wyposażoną halą produkcyjną i uznanym przez Urząd Dozoru Technicznego Ośrodkiem Szkolenia Spawaczy oraz Laboratorium Kontroli Jakości, spełniającym kryteria normy PN-EN 45001, które prócz nadzorowania jakości, wykonuje badania ekspertyzowo - diagnostyczne.

Dzięki temu REMAK SA jest przygotowany do realizacji prac specjalistycznych, takich jak wytwarzanie, montaż i remonty kotłów wodnych i parowych, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz rurociągów parowych. Może się również pochwalić uznaniem TÜV na wykonanie i naprawę urządzeń ciśnieniowych wg instrukcji AD HPO. REMAK SA posiada rozbudowaną i nowoczesną strukturę informatyczną w skład której wchodzą: sieci komputerowe oraz zintegrowane systemy informatyczne, których połączenie zapewnia sprawną obsługę poszczególnych jednostek organizacyjnych. W przedsiębiorstwie eksploatowane są m.in. systemy z zakresu organizacji i zarządzania oraz systemy CAD/CAM (AutoCAD 2002). Wykorzystywane są również połączenia sieciowe z realizowanymi budowami oraz systemy zapewniające łączność przy wykorzystaniu technologii internetowych.

W 1997 roku wdrożono system controllingu, który stanowi element skutecznego sterowania poprzez ciągłe prowadzenie analizy porównawczej kosztów. System, budżetowania i rachunku kosztów, comiesięcznej analizy planu i jego wykonania pozwala na postawienie diagnozy i podjęcie szybkich działań korygujących, a jednocześnie umożliwia delegowanie uprawnień i odpowiedzialności na niższe szczeble zarządzania.

Debiut na GPW01.02.1996 r.

 

podstrony