Jesteś w: Strona główna » Giełda » RUCHCHORZ
Kurs bieżący 0,00
RSS

RUCHCHORZ

RUCH CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA [RCW] Kod ISIN: PLRCHZW00012
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Opis spółki

  
RUCH CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA została założona w 2004 roku. Statut Spółki został podpisany 23.11.2004 roku. W dniu 27.12.2004 roku Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 04.02.2008 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło decyzję o zmianie firmy na Ruch Chorzów Spółka Akcyjna.

Najistotniejszym zdarzeniem w historii Spółki było przejęcie, na podstawie umowy z dnia 21.01.2005 roku, od Stowarzyszenia Klub Sportowy „RUCH” Chorzów:
1. Sekcji piłki nożnej wraz z prawem wstąpienia w jego miejsce do rozgrywek piłkarskich,
2. Prawa do znaku towarowego objętego świadectwem ochronnym numer 144202, wydanym dnia 23 września 2003 roku, wraz z prawem korzystania z symboli Klubu Sportowego „RUCH” Chorzów z siedzibą w Chorzowie.

Na podstawie w/w umowy Emitent zobowiązał się także przejąć prawa i obowiązki przejętej sekcji piłki nożnej. Załącznik nr 5 zawiera wykaz zobowiązań w łącznej kwocie 4.753.935,64 złotych i 1.000 CHF. Emitent sukcesywnie spłaca przejęte zobowiązania zgodnie z zatwierdzonym przez PZPN programem spłaty.

Podstawową działalnością Ruch Chorzów S.A. jest prowadzenie i zarządzanie klubem piłkarskim Ruch Chorzów.

Obecne władze Ruchu dokładają starań i podejmują wszelkie działania by przywrócić klubowi dawną świetność. Celem sportowym jest znalezienie się w gronie najlepszych klubów Ekstraklasy. Jednym z elementów przyjętej strategii odbudowy dawnej świetności było powołanie w 2004 roku Sportowej Spółki Akcyjnej Ruch Chorzów, która przejęła w 2005 roku od Stowarzyszenia Klub Sportowy „RUCH” Chorzów sekcję piłki nożnej wraz ze znakiem towarowym. Zobowiązania finansowe są sukcesywnie spłacane przez Spółkę. Restrukturyzacyjne działania władz przyniosły już pierwsze efekty. Ruch wygrał w sezonie 2006/2007 rozgrywki II Ligi i awansował do Ekstraklasy. Pierwszy sezon po powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej Ruch Chorzów ukończył na 10 miejscu. W poprzednim sezonie zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski.

Władze Ruchu Chorzów traktują spółkę jak przedsiębiorstwo, które ma przynosić zyski. Upublicznienie Spółki poprzez wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku NewConnect pozwoli na realizację przyjętej strategii rozwoju, której fundamentem mają być sportowe sukcesy Ruchu Chorzów nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Spółka zadebiutowała na NewConnect 4 grudnia 2008 roku.
podstrony