Jesteś w: Strona główna » Giełda » STARHEDGE
Kurs bieżący 0,00
RSS

STARHEDGE

STARHEDGE SA [SHG]
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Opis spółki

  

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA posługująca się również nazwą STARHEDGE S.A. jest spółką publiczną notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to podmiot kapitałowy realizujący inwestycje w sektorze finansowym, surowcowym, energetycznym, technologicznym i nieruchomościowym.

STARHEDGE SA powstała w wyniku przejęcia przez polskich i zagranicznych inwestorów. Wśród znaczących polskich akcjonariuszySpółki znajduje się Dariusz Wojdyga – znany inwestor i właściciel takich firm jak „HOOP S.A.” przekształconej w 2008 roku w giełdową spółkę „KOFOLA S.A.” oraz deweloperskich „Nord Development” czy „Piano House”, a także szeregu spółek z innych branż jak „Ecowipes” „Wakacje.pl” czy „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych OPERA”. 

Jednym z zagranicznych akcjonariuszy jest m.in. fundusz „STAR Ventures GmbH” specjalizujący się w inwestycjach w spółki giełdowe działające na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Działalność STARHEDGE skoncentrowana jest na inwestycjach w akcje podmiotów z branży finansowej, energetycznej i nieruchomościowej oraz na instrumentach finansowych w postaci surowców oraz pochodnych (kontrakty, opcje, waluty). Cześć inwestycji Spółki jest realizowana również w dziedzinie energii odnawialnej poprzez udział w podmiotach posiadających instalacje paneli fotowoltaicznych oraz specjalizujących się w usługach związanych ze sprzedażą i dystrybucją energii.

Zamiarem STARHEDGE poprzez konsekwentne wdrażanie założonej strategii i dynamiczny rozwój jest skokowy wzrost wartości kapitałów własnych pozwalających na coroczne generowanie zysków sięgających 10 procentowej rentowności. Działania STARHEDGE opierają się na pozyskiwaniu inwestycji w różnorodnych obszarach. Główną dziedziną aktywności Spółki jest przede wszystkim działalność finansowa opierająca się na nabywaniu aktywów w postaci instrumentów finansowych takich jak akcje spółek publicznych oraz instrumenty pochodne wchodzące m.in. w skład rynku FOREX. Pozostała działalności inwestycyjna skupiona jest na sektorze o charakterze „private equity” w branży deweloperskiej oraz brokerskiej. Obecnie STARHEDGE SA działa na terenie Unii Europejskiej, gdzie realizuje przewidziane w swojej strategii inwestycje.

Debiut na GPW15.07.2008 r.

podstrony