Jesteś w: Strona główna » Giełda » SYNTHOS
Kurs bieżący 0,00
RSS

SYNTHOS

SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA [SNS] Kod ISIN: PLDWORY00019
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Analizy i rekomendacje

  SYNTHOS

Opis spółki

   ostatnia aktualizacja: 2007-11-02

Firma Chemiczna Dwory S.A. zmieniła nazwę na SYNTHOS S.A.

Misją firmy SYNTHOS jest zaspokajanie potrzeb odbiorców w zakresie surowców, półproduktów i produktów chemicznych przeznaczonych do dalszego przetwarzania na wyroby finalne. Dzięki jakości produkcji, sprawności obsługi, atrakcyjności cen i bezpieczeństwu ekologicznemu technologii i produktów firma SYNTHOS zamierza umocnić pozycję lidera rynku lokalnego oraz stać się jednym z wiodących dostawców na rynek europejski – w szczególności kauczuków, tworzyw styrenowych oraz dyspersji i kopolimerów.

Strategia Firmy Chemicznej, zakładająca koncentrację na trzech głównych liniach biznesowych:

  • produkcji kauczuków,
  • tworzyw polistyrenowych
  • dyspersji winylowych

wyznacza podstawowe obszary prowadzonych inwestycji. W ciągu ostatnich pięciu lat wybudowano nowoczesną instalację styrenu wg technologii Lummus/UOP o zdolności 100 tys. ton, powiększono zdolności produkcyjne polistyrenu do spieniania do poziomu 72 tys. ton/rok - co pozwoliło na osiągnięcie pozycji piątego producenta na rynku europejskim. Uruchomiona została instalacja polistyrenu blokowego wg technologii Fina, która w istotny sposób rozszerza ofertę otwierając rynki, które dotychczas ze względu na brak produktu o odpowiedniej jakości były dla firmy zamknięte. Gruntownej modernizacji poddawane są kolejne ciągi technologiczne instalacji kauczuków, a dzięki wprowadzeniu nowych systemów sterowania poprawie uległa jakość i powtarzalność produkcji. W rezultacie prac modernizacyjnych o 30 tys. ton zwiększone zostały zdolności produkcyjne polimeryzacji kauczuków. Inwestycja ta pozwala utrzymać firmie pozycję trzeciego producenta kauczuków emulsyjnych w Europie.

W roku 2000 prowadzono modernizację instalacji do produkcji dyspersji winylowych i kopolimerów, w kierunku umożliwiającym produkcję nowych wyrobów, m.in. z udziałem estrów kwasu akrylowego i VeoVa. Uruchomiono laboratorium badawczo-aplikacyjne dyspersji winylowych i kopolimerowych, którego celem jest opracowywanie nowych produktów i lepsze wsparcie techniczne dla klientów.

Znaczna część nakładów inwestycyjnych poniesionych w ostatnich latach związana była z inwestycjami zmniejszającymi skalę oddziaływania na środowisko. Najważniejsze inwestycje w tym zakresie to: nowoczesna oczyszczalnia ścieków wg technologii PURAC oraz instalacja katalitycznego dopalania odgazów styrenowych z produkcji kauczuków REGENOX. Działania proekologiczne pozwoliły  również na usuniecie firmy z listy przedsiębiorstw o największym oddziaływaniu na środowisko.

Nowe inwestycje planowane przez firmę SYNTHOS dotyczą głównie rozwoju nowych produktów o dużym potencjale rynkowych oraz poprawy bezpieczeństwa surowcowego poprzez zagwarantowanie dostaw o odpowiedniej jakości i cenie ze źródeł w bezpośrednim otoczeniu logistycznym.

W ostatnich latach przeprowadzono modernizację instalacji do produkcji dyspersji winylowych i kopolimerów, w kierunku umożliwiającym produkcję nowych wyrobów, m.in. z udziałem estrów kwasu akrylowego i VeoVa. Uruchomiono laboratorium badawczo-aplikacyjne dyspersji winylowych i kopolimerowych, którego celem jest opracowywanie nowych produktów i lepsze wsparcie techniczne dla klientów. Znaczna część nakładów inwestycyjnych związana była z inwestycjami zmniejszającymi skalę oddziaływania na środowisko. Najważniejsze inwestycje w tym zakresie to: nowoczesna oczyszczalnia ścieków wg technologii PURAC oraz instalacja katalitycznego dopalania odgazów styrenowych z produkcji kauczuków REGENOX. Działania proekologiczne pozwoliły  również na usuniecie firmy z listy przedsiębiorstw o największym oddziaływaniu na środowisko.

Nowe inwestycje planowane przez firmę SYNTHOS dotyczą głównie rozwoju nowych produktów o dużym potencjale rynkowych oraz poprawy bezpieczeństwa surowcowego poprzez zagwarantowanie dostaw o odpowiedniej jakości i cenie ze źródeł w bezpośrednim otoczeniu logistycznym. Firma kontynuuje inwestycje związane z modernizacją i intensyfikacją produkcji oraz rozbudową infrastruktury. Trzon tych zadań stanowią projekty modernizacji produkcji kauczuków syntetycznych, w tym modyfikacja procesu wydzielania kauczuków i modernizacja kolejnego ciągu suszenia. Druga część inwestycji kauczukowych związana jest z przygotowywaniem Firmy do zwiększonego zużycia butadienu. Strategia zakłada rozwój produkcji kauczuków także poprzez wzbogacenie oferty o kauczuki rozpuszczalnikowe. Przygotowując się do ich produkcji, Firma zmodernizuje cały blok logistyczny, m.in. poprzez powiększenie magazynu butadienu.

Strategia rozwoju Firmy przewiduje dalsze umacnianie wiodącej pozycji w trzech strategicznych obszarach działalności: kauczuków syntetycznych, tworzyw styrenowych oraz dyspersji. Rozwojowi tych grup produktowych towarzyszyć będą inwestycje, których realizacja jest obecnie intensywnie przygotowywana.

Na lata 2006-2007 przewidywana jest budowa wytwórni kauczuków rozpuszczalnikowych.
Planowane jest także zwiększenie produkcji styrenu o 60 tys. ton rocznie, co odpowiada wzrostowi produkcji kauczuków oraz planowanej intensyfikacji produkcji Owipanu®.
Kolejną grupę inwestycji stanowić będą zadania stabilizujące zaopatrzenie surowcowe, realizowane na zewnątrz wspólnie z PKN Orlen.

Debiut na GPW20.12.2004 r.
 

podstrony