Jesteś w: Strona główna » Giełda » TAURONPE
Kurs bieżący 2,19
RSS

TAURONPE

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA [TPE] Kod ISIN: PLTAURN00011
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
2,11 2,10 2,19 2,19 +4.29% ↓ 7102019 15348 28.12.2018
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Analizy i rekomendacje

  TAURONPE

Opis spółki

  
Poprzednikami prawnymi spółek Grupy TAURON zaangażowanych w podstawową działalność  w zakresie energetyki było ponad 20 przedsiębiorstw państwowych zajmujących się wydobyciem węgla kamiennego, wytwarzaniem, dystrybucja i sprzedażą energii. Spółka powstała w wyniku realizacji rządowego programu zakładającego dalszą konsolidację polskiego sektora energetycznego, którego celem było między innymi powołanie podmiotu gospodarczego mogącego skutecznie konkurować z innymi europejskimi przedsiębiorstwami na wolnym rynku energii. W konsekwencji, w grudniu 2006 r. Skarb Państwa oraz spółki Enion, Energia Pro i ESW utworzyły Spółkę, do której w latach 2007 – 2009, Skarb Państwa wniósł 85% akcji PKE, Enion, EnergiaPro, ESW, Elektrociepłowni Tychy oraz PEC Katowice, większościowy pakiet akcji w spółce PEC Dąbrowa Górnicza oraz pakiet udziałów w spółce Elektrociepłownia EC Nowa. Dodatkowo, w wyniku nabycia powyższych akcji przez Spółkę, Spółka nabyła pośrednio większościowy pakiet akcji lub udziałów w spółkach PKW i Tauron Ekoenergia.

Od października 2008 r. Spółka prowadzi również działalność w zakresie obrotu hurtowego energią elektryczną oraz sprzedaży energii elektrycznej na rzecz kluczowych klientów Grupy TAURON.

Spółka jest jednostką dominującą Grupy TAURON. Do istotnych spółek zależnych należy PKW, spółka zajmująca się wydobyciem węgla kamiennego, PKE i ESW zajmujące się wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych i ze współspalania biomasy, Tauron Ekoenergia zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Enion i EnergiaPro, zajmujące się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, Enion Energia i Energia Pro Gigawat zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej do klientów detalicznych.

Ponadto w skład Grupy TAURON wchodzi 9 innych spółek zależnych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła, obrotem energią elektryczną i ciepłem, dystrybucją ciepła, wydobyciem i rozdrabnianiem skał wapiennych oraz wydobyciem kamienia dla potrzeb budownictwa, jak również działalnością holdingów finansowych.

Debiut na GPW 30 czerwca 2010 roku.
podstrony