Jesteś w: Strona główna » Giełda » TECHMADEX
Kurs bieżący 0,00
RSS

TECHMADEX

TECHMADEX SPÓŁKA AKCYJNA [TDX] Kod ISIN: PLTHMDX00012
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Opis spółki

  
Spółka Techmadex S.A. jest obecna na rynku od 1982 r., od 1989 r. jest spółką prywatną, we wrześniu 2011 r. nastąpiło przekształcenie w spółkę akcyjną.

Techmadex S.A. posiada ugruntowaną pozycję na rynku automatyki przemysłowej oraz badań termowizyjnych i serwisu urządzeń gazowniczych. Z racji specyfiki działalności, odbiorcami usług są przedsiębiorcy, w tym duże korporacje oraz instytucje państwowe.

Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 4 października 2012 r.

Techmadex S.A. prowadzi działalność usługową oraz handlową.

W ramach działalności usługowej oferuje:
- W zakresie automatyki przemysłowej - projektowanie, wdrażanie i eksploatacja systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych, w szczególności dla gazownictwa;
- Serwis urządzeń gazowniczych: silniki turbinowe, tłokowe, sprężarki gazu;
- Badania termowizyjne- służące wykrywaniu usterek instalacji elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych, budowlanych;
- Monitorowanie i zarządzanie pracą rozproszonych obiektów infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

Oferta handlowa Spółki obejmuje sprzedaż:
- transportowych urządzeń magazynowych – m.in. wózków widłowych i platformowych oraz urządzeń do przenoszenia kontenerów;
- kamer termowizyjnych.

Spółka jako jedyny w Polsce podmiot posiada certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego na wykonywanie badań szczelności urządzeń gazowych wysokiego ciśnienia metodą termowizyjną. Poza tym zdobył certyfikat systemu jakości ISO 9001:2008 w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów automatyki przemysłowej oraz certyfikat AQAP 2110:2009 – wymagany od producentów i dostawców usług dla wojska.

TECHMADEX S.A. tworzy Grupę Kapitałową w skład której wchodzą: GP Energia Sp. z o.o., BioGP Energia Sp. z o.o. oraz EDA-SERWIS Sp. z o.o., w których Spółka posiada większość w Radzie Nadzorczej zagwarantowaną zapisami umowy spółki.

Władze Spółki

Zarząd
Dariusz Gil - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Jan Jeżak - Przewodniczący
Janina Nitka - Sekretarz
Rafał Jagniewski - Członek Rady Nadzorczej
Błażej Piech - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Szepieniec - Członek Rady Nadzorczej

Grupa Kapitałowa

Spółka tworzy Grupę Kapitałową Techmadex wraz ze spółkami zależnymi o komplementarnej ofercie na rynku automatyki przemysłowej. Do Grupy należą spółki:

GP Energia Sp. z o.o.
Spółka zajmująca m.in. się projektowaniem, wykonawstwem i integracją w zakresie automatyki przemysłowej, pomiarów i telemetrii oraz systemów bezpieczeństwa. Działa przede wszystkim w branży gazu i paliw płynnych, a także na szeroko pojętym rynku wodno-kanalizacyjnym.

BioGP Energia Sp. z o.o.
Głównym przedmiotem działalności spółki BioGP Energia Sp. z o.o., jest produkcja pelletu w strefie ekonomicznej dla energetyki.

EDA Serwis Sp. z o.o.
Spółka wyspecjalizowana w zabezpieczeniach antykorozyjnych wszelkich konstrukcji inżynierskich, przemysłowych, rurociągów, zbiorników, konstrukcji i korpusów maszyn, urządzeń i innych.
  
Strategia Rozwoju

Techmadex S.A. pracuje nad stałym umacnianiem pozycji integratora automatyki przemysłowej dla branży energetycznej, a w szczególności gazownictwa. Strategiczne cele rozwojowe Spółki koncentrują się w pięciu obszarach:
 
Projektowanie systemów automatyki przemysłowej
Wzmocnienie kompetencji w obszarze projektowania automatyki przemysłowej, pozwalające na zdecydowane zwiększenie konkurencyjności Grupy Kapitałowej Emitenta na rynku.
 
Udział w znaczących przetargach
Zwiększenie obecności w znaczących przetargach jako lider konsorcjum lub członek konsorcjum odpowiedzialny za usługi w obszarze kompetencji Spółki we współpracy z międzynarodowym partnerem.
 
Segment instalacji elektrycznych i energetycznych
Zamiarem Spółki jest realizacja inwestycji kapitałowej w podmiot działający w obszarze instalacji elektrycznych i energetycznych co pozwoli na zwiększenie możliwości wykonawczych.
 
Segment technologiczny gazownictwa
Poszerzenie kompetencji Spółki w obszarach istotnych dla możliwości realizacji zleceń.
 
Serwis automatyki przemysłowej, maszyn i turbin gazu.
Kontynuacja rozwoju w obszarze modernizacji i remontów obiektów gazowniczych, zapewniających stałe źródło finansowania działalności Spółki.
 
podstrony