Jesteś w: Strona główna » Giełda » ZASTAL
Kurs bieżący 0,00
RSS

ZASTAL

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA [ZST] Kod ISIN: PLZSTAL00012
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Analizy i rekomendacje

  ZASTAL

Opis spółki

   ostatnia aktualizacja: 2007-08-27

ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze została utworzona 15 listopada 1990 roku. W 1992 roku Spółka przejęła majątek i stała się spadkobiercą tradycji przedsiębiorstwa państwowego „Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego ZASTAL” istniejącego na polskim rynku od 1945 roku. Przedsiębiorstwo to specjalizowało się w produkcji taboru kolejowego (w szczególności wagonów towarowych i lokomotyw małej mocy) oraz konstrukcji stalowych. Odbiorcami wyrobów Zastalu obok firm krajowych (PKP, huty, kopalnie) byli klienci zagraniczni, m.in. dawny ZSRR, Irak, Syria, Chiny.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30,5 mln zł., a akcje zostały dopuszczone do obrotu publicznego i są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

ZASTAL SA dysponuje majątkiem ulokowanym na obszarze 30 hektarów położonym w pierwszej strefie miasta Zielona Góra. Na terenie przedsiębiorstwa zlokalizowane są obiekty produkcyjne, magazynowe, biurowe i socjalne. Na bazie tego majątku został utworzony Park Przemysłowy ZASTAL, którego celem jest zapewnienie optymalnych warunków do funkcjonowania jednostkom prowadzącym działalność produkcyjną i usługową.

Spółka posiada certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony przez akredytowaną organizację certyfikującą Dekra Certification Sp. z o.o. potwierdzający, że ZASTAL SA wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy EN ISO 9001:2008. Zakres certyfikacji obejmuje zarządzanie nieruchomościami, archiwizację, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji. Ponadto Spółka posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych wydane przez Wojewodę Lubuskiego oraz świadectwa kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, oraz GSI SLV w Hannowerze w zakresie prowadzenia prac spawalniczych.

ZASTAL SA zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Spółka jest wyposażona w nowoczesne maszyny i urządzenia produkcyjne oraz posiada bogate zaplecze techniczno-materiałowe, co gwarantuje sprawną i jakościowo bezbłędną realizację każdego zlecenia klienta. Wysokie kwalifikacje pracowników, ich rzetelność i doświadczenie w realizacji świadczonych usług przyczyniły się do pozyskania firmie wielu zadowolonych klientów.

Plany Spółki na przyszłość są ukierunkowane na ciągłe zwiększanie obrotów poprzez zdobywanie nowych rynków oraz poszerzanie zakresu oferowanych usług, przy równoczesnym utrzymaniu uzgodnionej z klientem jak najwyższej jakości wykonywanych zleceń.


Debiut na GPW: 27 sierpnia 2007 roku.

 
podstrony