Jesteś w: Strona główna » Giełda » NAFTA
Kurs bieżący 0,00
RSS

NAFTA

NAFTOBUDOWA SA [NFT] Kod ISIN: PLNFTBD00010
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Komunikaty spółki

  NAFTA

Opis spółki

  
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Przemysłu Chemicznego „Naftobudowa” powstało 1 lipca 1952 roku w Krakowie. Głównym zadaniem przedsiębiorstwa była odbudowa i rozbudowa polskiego przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego i chemicznego.

Od 1969 roku „Naftobudowa” rozpoczęła prace na rynkach zagranicznych za pośrednictwem Central Handlu Zagranicznego takich jak Polimex-Cekop, Polservice, czy Centrozap.

Od roku 1983 - zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami - „Naftobudowa” działa samodzielnie tworząc oddziały w Niemczech, Włoszech, Iraku, a ostatnio w Kazachstanie. W maju 1992 r. w wyniku przeprowadzonej prywatyzacji i restrukturyzacji firmy powstała spółka akcyjna Naftobudowa S.A.

W listopadzie 1998 r. Naftobudowa S.A. otrzymała Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości wg norm DIN EN ISO 9002 w zakresie realizacji obiektów budowlanych, instalacji przemysłowych i konstrukcji stalowych.

Od marca 1999 roku akcje Naftobudowy S.A. są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Inwestorem strategicznym Naftobudowy S.A. został Polimex-Cekop S.A. obecnie Polimex-Mostostal S.A. spółka powstała z połączenia Polimex-Cekop S.A. z Mostostal Siedlce S.A. w roku 2004 i w chwili obecnej jest to jedna z największych firm budowlanych w Polsce.

30 września 2000 r. nastąpiło formalne przejęcie przez Naftobudowę S.A. na zasadzie sukcesji uniwersalnej spółki PIRPCH Naftobudowa Holding S.A.

W lipcu 2001 roku Naftobudowa S.A. otrzymała z Biura Wojskowej Służby Normalizacyjnej pierwszy certyfikat systemu jakości wg wymagań AQAP 110 : 1994, a w październiku tego roku nowy certyfikat systemu zarządzania jakością wg PN-EN-ISO 9001 : 1994 wydany przez TÜV Cert.

W marcu 2004 roku po przeprowadzonej recertyfikacji, Naftobudowa S.A. otrzymała certyfikat systemu zarządzania jakością wg EN ISO 9001 : 2000 wydany przez TÜV Cert Rheinland i w tym samym czasie certyfikat systemu zarządzania jakością wg wymagań PN-EN ISO 9001 : 2001 oraz wg wymagań AQAP 110 : 1995 wydane przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania.

W kwietniu 2005 roku po audycie okresowym Naftobudowa uzyskała certyfikat systemu jakości wg nowych wymagań AQAP 2110 : 2003.

W 2003 roku wdrożono w Naftobudowie S.A. system zarządzania bezpieczeństwem pracy wg wymagań SCC,VCA**2000/03 i w sierpniu tegoż roku uzyskano certyfikat wydany przez Det Norske Veritas Holandia potwierdzający spełnienie powyższych wymagań.

W 2005 roku przeprowadzono certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy wg wymagań MASE i we wrześniu 2005 roku uzyskano Certyfikat MASE wydany przez Le Comité de Pilotage MASE Etang de Berre Francja.

W marcu 2003 roku zostało otwarte postępowanie układowe Naftobudowa S.A., które 4 listopada 2005 roku zostało zatwierdzone przez Sąd. W dniu 28 kwietnia 2006 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych stwierdził z dniem 14 marca 2006 roku prawomocność Postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki. Od Czerwca 2006 roku Spółka reguluje swoje zobowiązania układowe dokonując płatności kwartalnych rat układowych.

W czerwcu 2006 roku została przeprowadzona i zakończona z sukcesem nowa emisja akcji serii G Naftobudowa S.A. W budowaniu Księgi Popytu uczestniczyło 15 inwestorów kwalifikowanych, którzy zadeklarowali zainteresowanie nabyciem łącznie 25.293.670 akcji za kwotę 202.349 tys. zł. W ramach złożonych zapisów subskrypcyjnych ze względu na strukturę oferty opartej na budowaniu Księgi Popytu oraz wezwaniach do wnoszenia wpłat wystosowanych do wskazanych inwestorów kwalifikowanych nie było konieczności stosowania redukcji zapisów subskrypcyjnych. W ramach przeprowadzonej oferty publicznej Spółka uplasowała w całości emisję akcji serii G w łącznej liczbie 3.000.000  sztuk pozyskując płynne środki finansowe w wysokości 24.000 tys. zł. Oferowane akcje o wartości nominalnej 2,00 zł każda były sprzedawane po cenie emisyjnej odpowiadającej 8,00 zł za akcję i zostały objęte przez 12 inwestorów kwalifikowanych. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcje nowej emisji wynosił 0,38 zł.

Naftobudowa S.A. posiada swoje zakłady produkcyjne w Krakowie i Jaśle. Za granicą biuro przedstawicielskie Spółki znajduje się we Włoszech. Grupę Naftobudowa S.A. tworzą Spółki zależne i stowarzyszone rozmieszczone na południu kraju oraz w Niemczech.

Spółką kieruje dwuosobowy Zarząd i pięcioosobowa Rada Nadzorcza


 
podstrony