Rząd przyjął m.in. program dla sektora górnictwa węgla kamiennego

23.01.2018 15:15  Górnictwo
Rząd przyjął m.in. program dla sektora górnictwa węgla kamiennego Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął między innymi "Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego". Przygotował go minister energii.

Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, głównym celem programu jest "tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego". Wśród szczegółowych celów wymienione są między innymi ustabilizowanie sytuacji finansowej zakładów górniczych i całej branży, zmniejszenie oddziaływania sektora na środowisko, a także uelastycznienie i ujednolicenie systemów wynagradzania. Przy ministrze energii powstanie Komitet Sterujący do spraw górnictwa, który ma monitorować zmiany w branży górniczej. W jego skład wejdą przedstawiciele organów rządowych, eksperci z dziedziny górnictwa i energetyki, a także przedstawiciel strony społecznej, reprezentujący Zespół Trójstronny do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

Rada Ministrów przyjęła także "Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski". Plan stanowi realizację wymagań sprawozdawczych, wynikających z prawa unijnego.

Dokument zawiera zaktualizowany opis działań państwa, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki i tym samym zmniejszanie energochłonności całej gospodarki. Jednym z głównych celów jest 20-procentowa oszczędność w zużyciu energii do 2020 roku.

Ministrowie opowiedzieli się też za przyjęciem projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przedłożonego przez ministra finansów. Określa on między innymi zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego i nowe kategorie instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy. Zawiera także przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków oraz szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom. "Nowa ustawa powinna przyczynić się do efektywniejszego funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz lepszego dostosowania polskich regulacji do rekomendacji międzynarodowych" - czytamy w komunikacie CIR.

Rząd przyjął również nowelizację ustawy o ewidencji ludności i Prawa o aktach stanu cywilnego. Dzięki zmianom można będzie zgłosić urodziny dziecka przy pomocy dokumentu elektronicznego.

IAR

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes