Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

72% firm na całym świecie nie postrzega zmian klimatu jako ryzyka finansowego

20.02.2018 15:37  Gospodarka
72% firm na całym świecie nie postrzega zmian klimatu jako ryzyka finansowego
Raport KPMG International pt. „The road ahead. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017”
Zgodnie z wynikami raportu KPMG, niemal trzy czwarte firm na całym świecie (72%), o dużej bądź średniej kapitalizacji, nie wskazuje ryzyka finansowego związanego ze zmianami klimatu w swoich rocznych sprawozdaniach finansowych.

Spośród firm, które dostrzegają ryzyko związane ze zmianą klimatu, jedynie 4% przedstawia swoim inwestorom analizę ich potencjalnego wpływu na kondycję finansową spółki. Zmiany klimatyczne mają największy wpływ na firmy działające w leśnictwie i przemyśle papierniczym (44%), a najmniejszy na firmy w branży ochrony zdrowia (14%).
 
Coraz bardziej pożądane symulacje ryzyka 
 
Z raportu KPMG wynika, że spośród największych światowych firm tylko nieliczne dostarczają inwestorom wymierne informacje na temat ryzyka podyktowanego zmianami klimatycznymi. Krajami, w których większość analizowanych przedsiębiorstw wspomina w swoich sprawozdaniach finansowych o ryzyku wynikającym ze zmian klimatycznych są: Tajwan (88%), Francja (76%), Republika Południowej Afryki (61%), USA (53%) i Kanada (52%). W większości przypadków, ujawnione ryzyko związane z klimatem wynika z regulacji prawnych, ale również silnej presji ze strony rządu, giełdy lub regulatora finansowego.

Dokonując klasyfikacji ze względu na branżę, w której odsetek zawieranych informacji o ryzyku związanym ze zmianami klimatu jest najwyższy, można wyróżnić leśnictwo i przemysł papierniczy (44%), przemysł chemiczny (43%), górniczy (40%) i petrochemiczny (39%). W najmniejszym stopniu takie ryzyko dostrzegają przedsiębiorstwa działające w handlu detalicznym (23%), transporcie i rekreacji (20%) i w sektorze ochrony zdrowia (14%). 
 
Oczekiwania inwestorów odnoszące się do tego typu ujawnień w przedstawianych im sprawozdaniach finansowych są coraz wyższe. Niektóre kraje rozważają wprowadzenie regulacji prawnych, a część organów nadzoru finansowego ostrzega, że brak identyfikacji i zarządzania ryzykiem zmian klimatycznych stanowi naruszenie obowiązków Rad Nadzorczych – mówi Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych, szef zespołu ds. zarządzania ryzykiem w KPMG w Polsce.
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu ważna dla interesariuszy
 
W badaniu KPMG przeanalizowano również tendencje w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym raportowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDGs), raportowanie dotyczące tematyki praw człowieka i raportowanie na temat celów redukcji emisji dwutlenku węgla. Pod koniec 2015 r., ponad jedna trzecia (39%) z 4900 raportów przeanalizowanych w badaniu KPMG, łączy działania firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu z celami zrównoważonego rozwoju.

Ta proporcja wzrasta do 43%, gdy branych jest jedynie 250 największych firm świata (G250). W 73% sprawozdań analizowanych przedsiębiorstw, w 49 krajach prawa człowieka wskazywane są jako istotna kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu, którą firma zobowiązuje się rozwiązać. Odsetek wzrasta do 90% przypadków w grupie firm G250. Przedsiębiorstwa z Indii, Wielkiej Brytanii i Japonii w największym stopniu dostrzegają problemy dotyczące łamania praw człowieka. W 67% z 250 największych firm na świecie ujawniane są zapisy, dotyczące dążeń do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez spółkę. 
 
Nie tylko pracownicy i organizacje pozarządowe interesują się społeczną odpowiedzialnością i kwestiami zrównoważonego rozwoju. Inwestorzy mają również coraz większą świadomość, że tematy wcześniej uznawane za "niefinansowe" mogą mieć istotny wpływ na zdolność do budowania i utrzymania wartości firmy, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Firmy muszą zatem rozumieć najnowsze trendy w raportowaniu i zapewnić, że ich własne, spełniają oczekiwania szerokiego grona interesariuszy – mówi Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych, szef zespołu ds. zarządzania ryzykiem w KPMG w Polsce.
 
Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl
 
O RAPORCIE:
 
Specjaliści z 49 firm członkowskich KPMG dokonali przeglądu rocznych raportów finansowych i dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej z największych 100 przedsiębiorstw, według przychodów, w swoich krajach i regionach.
Źródła badawcze obejmowały PDF i drukowane raporty, a także treści internetowe publikowane między 1 lipca 2016 r. a 30 czerwca 2017 r. Wyniki badania są oparte na analizie wyłącznie publicznie dostępnych informacji, a żadne informacje nie zostały przekazane bezpośrednio przez firmy firmom z KPMG.
 
Więcej informacji w załączniku
 
KPMG
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes