Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Aktywizowanie długotrwale bezrobotnych

16.07.2018 14:03  Gospodarka
Aktywizowanie długotrwale bezrobotnych Co druga osoba zarejestrowana w powiatowych urzędach pracy jest długotrwale bezrobotna - wynika z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zaktywizowanie tych osób przy obecnej sytuacji na rynku pracy jest ogromnym wyzwaniem - mówi IAR ekspert rynku pracy i doradca Konfederacji Lewiatan profesor Jacek Męcina. Dodaje, że przy bardzo szybko rozwijającej się gospodarce rośnie zapotrzebowanie na pracowników i nie dziwi to, że w statystykach urzędów pracy zmniejsza się liczba bezrobotnych. Jest jednak problem z osobami długotrwale bezrobotnymi, które trzeba przeszkolić, zmotywować i dopiero po tych działaniach skierować na rynek pracy - podkreśla profesor Męcina.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed wyjaśnia, że dzięki rozwiązaniom zaproponowanym w projekcie ustawy o rynku pracy, aktywizowanie długotrwale bezrobotnych powinno być łatwiejsze. I tak długotrwale bezrobotni oraz osoby bez kwalifikacji zawodowych będą miały pierwszeństwo w dostępie do szkoleń - wymienia wiceminister. Zaproponowane przez resort przepisy przewidują też, że pośredniaki będą mogły zlecać organizacjom pozarządowym czy centrom integracji społecznej pomoc w aktywizowaniu długotrwale bezrobotnych poprzez poradnictwo czy warsztaty motywacyjne. Zajęcia w warsztatach mają trwać minimum cztery godziny dziennie przez okres do 6 miesięcy. Uczestnik ma otrzymywać w tym czasie stypendium wynoszące połowę zasiłku dla bezrobotnych.

Według ministra Szweda powinno to wpłynąć na większe zainteresowanie szkoleniami. Z danych resortu wynika, że w ubiegłym roku ze szkoleń finansowanych przez urzędy pracy skorzystało niecałe 4,2 procent osób bez kwalifikacji zawodowych, w tym długotrwale bezrobotnych.

IAR


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes