Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Automatyzacja odpowiedzią na niedobory siły roboczej

18.03.2019 11:45  Gospodarka
Automatyzacja odpowiedzią na niedobory siły roboczej Automatyzacja magazynów nie jest nowym ani nawet niedawnym zjawiskiem. Pierwsze zautomatyzowane systemy przechowywania i wyszukiwania towarów sięgają końca lat sześćdziesiątych XX wieku. Od tego czasu automatyzacja stała się czymś więcej – obecnie technologicznie zaawansowane systemy i roboty w wielu przypadkach zastępują człowieka.

Rozwój e-commerce

W ostatnich latach rozwój e-commerce zachęcił do korzystania z systemów wspierających wybieranie dużej liczby małych zamówień.

Badanie DHL z 2016 roku pokazało, że 80 proc. magazynów jest obsługiwanych ręcznie bez wspomagania automatyzacją, 15 proc. jest zmechanizowanych i korzysta z pewnego rodzaju automatyzacji obsługi materiałów, a 5 proc. wykorzystuje bardziej zaawansowane, zautomatyzowane systemy, w tym roboty. Wyniki ankiety dowiodły, że automatyzacja i roboty są nadal rzadko wykorzystywane w europejskich magazynach.

Zobacz także: Ciężki okres branży transportowej

To jak na razie najbardziej solidne dane dotyczące Europy. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że od 2016 roku sporo się zmieniło, jednak opierając się na wizytach w magazy­nach oraz wiedzy ekspertów JLL na temat głównych użytkowników magazynów, można stwierdzić, że wykorzystanie automatyzacji i robotów z pewnością różni się w zależności od branży i kraju.

Stosowanie takich rozwiązań najczęściej spotykane jest w magazynach, w których prowadzona jest produkcja oraz w krajach, w których grunty oraz rynek pracy są ograniczone i kosztowne. W rezultacie automatyzacja magazynów jest bardziej rozpowszechniona w Niemczech i Skandynawii niż na przykład w Europie Środkowej i Wschodniej.

Inwestowanie w roboty

Sytuacja będzie się jednak sukcesywnie zmieniać. Trudności w pozyskiwaniu ludzi do pracy będą zachęcać firmy do inwestowa­nia w większą automatyzację operacji maga­zynowych, ponieważ zazwyczaj zmniejsza to wymagania i koszty pracy, jednocześnie po­prawiając wydajność i obniżając ogólne kosz­ty.

Pogląd ten jest wspierany przez szereg badań dotyczących potencjalnego wpływu automatyzacji, z których wynika, że miejsca pracy najbardziej narażone na automatyza­cję to zazwyczaj te stosunkowo rutynowe, przewidywalne, manualne i niewymagające od pracowników wysokich kwalifikacji.

W jednym z takich badań sektor logistyczny wyłonił się jako ten, który najbardziej potrze­buje rozwiązań automatycznych. Zdaniem analityków JLL, wzrost automatyzacji w tym sektorze jest bardziej prawdopodobny w obrębie magazynu niż w części transpor­towej. Z kolei rozpowszechnienie szerokiego wykorzystywania autonomicznych ciężarówek
i innych urządzeń, takich jak np. drony, jest obecnie ograniczane bardziej przez uregulo­wania prawne niż bariery technologiczne.

Zobacz także: Split payment obowiązkowy w wybranych branżach - kogo będą dotyczyć zmiany?


Zmiana potrzeb w zatrudnieniu

Zwiększająca się automatyzacja w magazynach z pewnością wpłynie na charakter niektórych prac magazynowych. Wraz z nią zmieni się – a dokładnie wzrośnie – zapotrzebowanie na pracowników o wyższych kwalifikacjach, wymaganych do nadzorowania, obsługi, konserwacji i naprawy systemów. Jednak w oparciu o wizyty ekspertów JLL w obiektach maga­zynowych, i ciągłe obserwacje rynku, należy stwierdzić, że zmiana ta nie będzie nagła i radykalna.

Liczba osób aktualnie po­trzebnych do kontrolowania robotów i prac zautomatyzowanych jest zwykle stosunko­wo niewielka w porównaniu z liczbą osób zajmujących się wykonywaniem „standardo­wych” zadań w magazynie – szacowana jest na około 10 proc. wszystkich miejsc pracy.

Tworzone przez rosnącą automatyzację zapotrzebowanie na stanowiska wymagające wyższych kwalifikacji pracowników zauważalne będzie głównie poza magazynami.


JLL

Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
IMS SA, Piotr Bielawski - Wiceprezes Zarządu, #252 PREZENTACJE WYNIKÓW   BILANS, czyli podsumowanie miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych: II. 2019
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes