Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Barometr Ofert Pracy 5/2018

10.05.2018 09:42  Gospodarka
Sezonowa praca od zaraz


 
 
Wartości wskaźnika:
Kwiecień 2018: 278,0 pkt.
Marzec 2018: 271,4 pkt.
 
Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w kwietniu wzrasta trzeci miesiąc z rzędu, po grudniowo-styczniowej korekcie.

Do wzrostu przyczyniają się sprzyjające warunki atmosferyczne i dobra koniunktura gospodarcza. W konsekwencji przedsiębiorstwa, w tym te zorientowane sezonowo, zwiększają zapotrzebowanie na nowych pracowników. Jednak do wzrostu liczby internetowych ofert pracy przyczynia się również wzmożona konkurencja przedsiębiorstw o pracownika. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w marcu pozostała na poziomie sprzed miesiąca, równym 6,3%.
 
W kwietniu jedynie w woj. opolskim i podlaskim odnotowaliśmy spadek liczby internetowych ofert pracy. W przypadku woj. opolskiego spadek obserwujemy drugi miesiąc z rzędu, w woj. podlaskim spadek wystąpił zaś po raz pierwszy od dziesięciu miesięcy.

Największy przyrost Barometru wystąpił w woj. wielkopolskim, mazowieckim i pomorskim. Stosunkowo słaby wzrost zaobserwowany został w woj. dolnośląskim, świętokrzyskim i śląskim. Wśród województw o relatywnie niskiej stopie bezrobocia liderem pod względem szybkości napływu ofert pracy było woj. wielkopolskie, najsłabiej wypadło natomiast woj. śląskie. W przypadku województw z relatywnie wysoką stopą bezrobocia najwięcej ofert przybyło w woj. podkarpackim, najmniej – w woj. świętokrzyskim. Z punktu widzenia dotychczasowych zmian ogłoszeń o zatrudnieniu w całym bieżącym roku, we wszystkich województwach nastąpił wzrost, największy – woj. mazowieckim, pomorskim i łódzkim, najmniejszy – w woj. warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i opolskim.
 
Spośród grup ofert pracy w kwietniu najłatwiej było o pracę fizyczną. To osoby poszukujące zajęcia sezonowego nie wymagającego wyższego wykształcenia najkorzystniej wypadały na rynku pracy. Następne pod względem dynamiki ofert pracy były kategorie zawodów zaliczających się do nauk społecznych, następnie ścisłych i inżynieryjnych, a na końcu – usługowych.
 
W kwietniu liczba ofert pracy dla przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych najszybciej wzrastała w public relations, sektorze publicznym oraz w bankowości, najwolniej zaś w ubezpieczeniach, firmach konsultingowych oraz działach przedsiębiorstw ds. zasobów ludzkich. Z punktu widzenia dłuższego okresu, według poszczególnych kategorii ww. grupy zawodowej pod względem trwałości wzrostowej tendencji można wyróżnić kategorie: bankowości, nieruchomości, public relations oraz sektora publicznego. Kategorie te charakteryzują się wyraźnym trendem wokół którego krótkookresowe oscylacje są stosunkowo niewielkie. W skali bieżącego roku największy przyrost ofert został zaobserwowany w public relations, najmniejszy zaś w konsultingu.
 
Wśród kategorii obejmujących oferty pracy dla przedstawicieli zawodów z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych najbardziej dynamiczny przyrost w skali miesiąca zaobserwowany został w przypadku sektora B+R (badań i rozwoju) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Branże: produkcyjna, technologii informatycznych (IT) i energetyki umieściły nieco mniej ofert pracy niż przed miesiącem, przy czym największy spadek wystąpił w energetyce. Wśród wymienionych kategorii najmniej podatna na fluktuacje sezonowe jest kategoria ofert dot. zatrudnienia w działach badań i rozwoju. W skali bieżącego roku największy przyrost ofert został zaobserwowany w BHP, najmniejszy zaś w energetyce.
 
Spośród kategorii ofert pracy dotyczących zawodów usługowych wyraźny wzrost liczby ogłoszeń o zatrudnieniu wystąpił w branży logistycznej. Z kolei w branży hotelarskiej, zdrowotnej i spedycyjnej liczba ofert pracy spadła. W hotelarstwie spadek notujemy już drugi miesiąc z rzędu. W skali bieżącego roku największy przyrost ofert pracy został zaobserwowany w branży ochrony i pielęgnacji zdrowia i urody, najmniejszy zaś w hotelarstwie. 
 
 

Barometr Ofert Pracy


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes