Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Barometr Ofert Pracy 8/2018

10.08.2018 13:22  Gospodarka
Barometr Ofert Pracy 8/2018 Wartości wskaźnika:
Lipiec 2018: 265,6 pkt.
Czerwiec 2018: 264,8 pkt.

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w lipcu drugi miesiąc z rzędu nieznacznie wzrósł po majowej korekcie. Wzrosty te były jednak symboliczne i obecnie możemy mówić jedynie o stabilizacji na rynku internetowych ofert pracy.Może to świadczyć o tym, że warunki panujące na rynku, a w tym zapotrzebowanie na nowych pracowników oraz realne możliwości zdobycia nowych pracowników są niewystarczające dla dynamicznej kreacji nowych miejsc pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych angażujących się wyłącznie w prace o charakterze sezonowym w czerwcu spadła o 0,1 punktu proc. do 6,1%.
 
W lipcu województwa podzieliły się na te, w których nastąpił wzrost liczby internetowych ofert pracy oraz na te, w których odnotowaliśmy ich spadek. Przyrost liczby wakatów obserwowaliśmy w dziewięciu województwach, zaś spadek – w siedmiu. Wśród tych o największym wzroście znalazły się woj. małopolskie, pomorskie oraz dolnośląskie. W sześciu regionach liczba internetowych ofert pracy wrasta drugi miesiąc z rzędu.

Zaliczamy do nich woj. dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, pomorskie, śląskie oraz wielkopolskie. Największa redukcja liczby ofert pracy w lipcu nastąpiła w woj. lubuskim, podkarpackim oraz mazowieckim. Negatywnie odstaje również woj. lubuskie, w którym liczba ofert pracy zmniejsza się już trzeci miesiąc z rzędu, oraz woj. opolskie w którym liczba wakatów maleje piąty miesiąc z rzędu. Rozpatrując trwalsze tendencje rozwojowe rynku wolnych miejsc pracy, w okresie ostatnich dziewięciu lat największy wzrost internetowych ofert pracy wystąpił w woj. mazowieckim, dolnośląskim oraz wielkopolskim, najmniejszy zaś w woj. świętokrzyskim.
 
Spośród grup kategorii ofert pracy, w lipcu wzrost nastąpił jedynie w przypadku ofert skierowanych do przedstawicieli nauk ścisłych i inżynieryjnych. W innych grupach nastąpiła redukcja liczby ofert pracy. Od początku bieżącego roku przedsiębiorcy najchętniej zatrudniają przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach ścisłych i inżynieryjnych, następnie absolwentów nauk społecznych i prawnych, a na końcu – usługowych.
 
Wśród kategorii obejmujących oferty pracy dla przedstawicieli zawodów z zakresu nauk społecznych i prawnych wzrost obserwowaliśmy jedynie w przypadku pięciu kategorii. Zaliczamy do nich: franczyzę, nieruchomości, prawo, public relations oraz reklamę i grafikę, przy czym najbardziej dynamiczny przyrost w skali miesiąca odnotowaliśmy dla public relations, reklamy i grafiki oraz franczyzy. Do kategorii ofert pracy które w lipcu osiągnęły największy spadek zaliczyliśmy human resources, zakupy firmowe oraz bankowość.

Poza tym liczba ofert pracy dla zainteresowanych pracą we franczyzie, obsłudze rynku nieruchomości, prawie oraz reklamie i grafice rośnie drugi miesiąc z rzędu. W skali bieżącego roku najbardziej dynamiczny przyrost ofert występuje w public relations, sektorze publicznym oraz reklamie i grafice, zaś najmniejszy w przypadku doradztwa i konsultingu. Pod kątem tendencji długookresowych wszystkie kategorie ofert z tej grupy w ciągu ostatnich dziewięciu lat odnotowały olbrzymi przyrost, ale największa dynamika wakatów wystąpiła w administracji biurowej, human resources oraz kontroli jakości, najmniejsza zaś w przypadku finansów i ekonomii.
 
W lipcu liczba ofert pracy dla przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach ścisłych i inżynieryjnych wzrosła we wszystkich kategoriach z tej grupy. Największy względny wzrost wystąpił w branży energetycznej, bezpieczeństwie i higienie pracy (BHP) oraz informatyce (programowanie), zaś najmniejszy w przypadku informatyki (administracji). Spoglądając na tendencje od początku bieżącego roku widzimy, że we wszystkich kategoriach, poza bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), budownictwem oraz e-commerce liczba ofert pracy wzrosła, przy czym w przypadku tej ostatniej kategorii spadek ofert pracy w ujęciu procentowym osiągnął dwucyfrowy poziom. W ciągu ostatnich dziewięciu lat największa dynamika kreacji wolnych miejsc pracy wystąpiła w przypadku sektora B+R (badań i rozwoju), e-commerce oraz produkcji, zaś najmniejsza w branży energetycznej.
 
Spośród kategorii ofert pracy dotyczących zawodów usługowych lipcowy wzrost wystąpił jedynie w ochronie i pielęgnacji zdrowia. Pomimo, że był on nieznaczny, to przerwał trzymiesięczny spadek liczby ofert pracy w tej kategorii. Największą redukcję wakatów obserwowaliśmy w przypadku kategorii transportu i spedycji. W skali bieżącego roku największy przyrost odnotowaliśmy w logistyce – łańcuchu dostaw, zaś największa redukcja nastąpiła w ochronie i pielęgnacji zdrowia. Odpowiada to długofalowym tendencjom obserwowanym na rynku wolnych miejsc pracy. W ujęciu długookresowym największy ich przyrost wystąpił w logistyce, zaś najmniejszy – w branży ochrony i pielęgnacji zdrowia.

BIEC
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes