Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów. Ocena Węgier i Białorusi w górę

06.10.2017 10:02  Gospodarka
Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów. Ocena Węgier i Białorusi w górę
Europa pozostaje wielkim wygranym w światowym wzroście gospodarczym.  Światowy wzrost gospodarczy może nie osiągnął jeszcze najwyższego poziomu (3,0 proc. w 2017 r. i 3,1 proc. w 2018 r.), ale wiele wskazuje na to, że może do tego dojść. W tym kwartale prawie we wszystkich zaktualizowanych przez Coface ocenach ryzyka krajów i sektorów ponownie odnotowano znaczną poprawę. 
 
Zapowiada się powrót do wzrostu gospodarczego w Europie 
 
Globalna gospodarka kontynuuje swoje ożywienie, wykazując większy wzrost światowego handlu niż przewidywano na początku 2017 roku. Europa prężnie się rozwija, a ryzyko polityczne zmniejsza się. Do krajów rozwijających się napływa więcej kapitału inwestycyjnego, a Brazylia i Rosja wyszły z recesji. W wyniku tych pozytywnych trendów Coface podniósł oceny kilku krajów:
 
Węgry (obecnie A3) wykazują ożywioną działalność gospodarczą wspieraną przez konsumpcję gospodarstw domowych i odnowione inwestycje, dzięki elastycznym warunkom kredytowym i współfinansowaniu inwestycji z budżetu UE.
Finlandia (obecnie A2) ma obiecujące perspektywy dotyczące liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw (spadek o 6 proc. w 2016 r. i dalszy spadek o 19 proc. w pierwszej połowie 2017 r.) oraz wzrostu (o 1,3 proc. w 2017 r., a także o prognozowane 1,7 proc. w 2018 r.) w ramach bardziej korzystnej sytuacji zewnętrznej.
 
Cypr (obecnie A4) odnotowuje dynamiczny wzrost oraz usprawnia mechanizmy kontrolne w obszarze sektora bankowego i finansów publicznych.
 
Białoruś (obecnie C) korzysta z poprawy koniunktury Rosji i Europy, co sprzyja zarówno eksportowi, jak i konsumpcji gospodarstw domowych.
 
Jednakże perspektywy nie ulegają poprawie w przypadku ważnych państw anglojęzycznych, czego przykładem są słabe wskaźniki oszczędności i dynamika płac w USA i Wielkiej Brytanii. Sytuację pogarszają niejasności co do polityki Donalda Trumpa oraz wynik negocjacji dotyczących Brexitu. 
 
Największe korzyści z poprawy sytuacji gospodarczej odnoszą przemysł i gałęzie przemysłu związane z konsumpcją
W tym bardziej dynamicznym otoczeniu gospodarczym kilka sektorów wzmacnia swoją pozycję. Przemysł jest największym zwycięzcą ze względu na jego procykliczną naturę. Przemysł metalurgiczny i przemysł motoryzacyjny odnotowały znaczną poprawę w kilku regionach na świecie w pierwszej połowie 2017 r. Do tej listy dołączają następujące sektory:
Sektor farmaceutyczny okazuje się być sektorem o najniższym poziomie ryzyka na świecie. W Europie Zachodniej, głównie we Włoszech, Francji i Niemczech ryzyko tego sektora sklasyfikowano jako ,,niskie” ze względu na dobrze zorientowaną produkcję i popyt. Liczba niewypłacalnych firm jest niska.
 
Sektor transportu w Ameryce Północnej czerpie zyski z inwestycji publicznych, dlatego też klasyfikuje się do kategorii „ryzyka niskiego”.
 
Sektor TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych) wraca na właściwe tory w rozwijających się krajach azjatyckich, Chinach i Ameryce Łacińskiej. Dynamika przedstawia lepszy stan konsumpcji gospodarstw domowych. W Brazylii ten pozytywny trend ma miejsce po dwuletnim spadku konsumpcji. W tych regionach i krajach ryzyko jest obecnie oceniane jako ,,średnie”.
 
W Ameryce Łacińskiej odnotowano kolejną poprawę, a handel detaliczny oceniono na poziomie ,,ryzyka średniego” na szczeblu regionalnym i w Brazylii (dzięki spadkowi inflacji i stopy bezrobocia).


 
W dużych gospodarkach wschodzących, Rosji oraz Republice Południowej Afryki, potwierdza się wyjście z kryzysu przemysłu rolno-spożywczego. Obecnie ryzyko tego sektora jest klasyfikowane jako ,,niskie” w obu krajach. Jednak przyczyny tego zjawiska są różne. W Rosji lokalne przedsiębiorstwa odnoszą korzyści z embarga na zachodnie produkty spożywcze, zaś w Republice Południowej Afryki oczekiwaną ulgę w tym roku przyniosły obfite zbiory. 
Oceny ryzyka krajów przeprowadzone przez Coface obejmują 160 państw i przyznawane są według 8-stopniowej skali w porządku rosnącym: A1 (ryzyko bardzo niskie), A2 (ryzyko niskie), A3 (ryzyko raczej akceptowalne), A4 (ryzyko akceptowalne), B (ryzyko znaczne), C (ryzyko wysokie), D (ryzyko bardzo wysokie) i E (ryzyko ekstremalne). 
Oceny ryzyka sektorowego przeprowadzona przez Coface (13 sektorów w 6 regionach geograficznych, i 24 krajach generujących prawie 85 proc. światowego PKB) podaje się w skali 4-stopniowej: ryzyko niskie, ryzyko średnie, ryzyko wysokie i ryzyko bardzo wysokie. 
 
Coface 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes