Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Partnerzy społeczni o założeniach makroekonomicznych i wynagrodzeniach

07.05.2018 20:02  Gospodarka
Partnerzy społeczni o założeniach makroekonomicznych i wynagrodzeniach Tempo wzrostu PKB w latach 2018-2019 utrzyma się na poziomie 3,8 procent i będzie nieznacznie maleć w długim okresie - uważa wiceminister finansów Leszek Skiba. Według prognoz w latach 2020-21 stopa wzrostu realnego PKB ukształtuje się odpowiednio na poziomie 3,7 procent oraz 3,6 procent rok do roku.

Zdaniem Katarzyny Zimmer-Drabczyk z NSZZ "Solidarność" te założenia makroekonomiczne są jak najbardziej realne. Dodała, że z punktu widzenia związków zawodowych najważniejsza jest jednak kwestia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Zapowiedziała, że związki będą walczyć o odmrożenie bazy tworzącej fundusz wynagrodzeń. Będą też walczyć o to, by płaca minimalna wyniosła 50 procent przeciętnego wynagrodzenia.

Obecnie płaca minimalna, która wynosi 2100 złotych stanowi nieco ponad 46 procent przeciętnego wynagrodzenia.
Zdaniem Łukasza Kozłowskiego z Pracodawców RP, nie powinno się dążyć do tego, by minimalna płaca osiągnęła wysokość połowy przeciętnego wynagrodzenia w ciągu jednego roku. Powinno się dojść do tego celu w sposób ostrożny, by nie zaburzyć konkurencyjności polskiej gospodarki oraz by nie dopuścić do sytuacji, w której wzrost wynagrodzeń w wyraźny sposób będzie szybszy, niż wzrost wydajności pracy - zaznaczył ekonomista.

Łukasz Kozłowski podkreślił też w rozmowie z IAR, że głównym zagrożeniem dla realizacji przedstawionych przez stronę rządową założeń makroekonomicznych jest pogorszenie koniunktury gospodarczej głównych partnerów handlowych Polski. Dodał, że gdyby gospodarka amerykańska osłabła, przeniosłoby się to na cały świat - najpierw na Unię Europejską a później także na Polskę.

Minister Leszek Skiba przyznał w rozmowie z IAR, że dla założeń makroekonomicznych ważne jest to, co będzie się działo z gospodarką światową i europejską. Zaznaczył, że obecnie widzimy jednak bardzo dobrą kondycję polskiej gospodarki, równowagę wewnętrzną i zewnętrzną. Ryzyk wewnętrznych nie ma a najważniejsze jest pytanie o koniunkturę w Europie i na świecie, napięcia międzynarodowe, ryzyka polityczne. W efekcie poprzez kanał eksportu, rynków finansowych może to rzutować na polską gospodarkę ale poważnych zagrożeń nie widać - podkreślił wiceszef resortu finansów.

Także partnerzy społeczni podkreślają, że nie ma realnych przesłanek, że dobry okres w gospodarce szybko się skończy.
Założeniom makroekonomicznym, wynagrodzeniom i płacy minimalnej poświęcone były dzisiejsze obrady zespołu Rady Dialogu Społecznego

W założeniach przewidziano wzrost udziału inwestycji w PKB między innymi w związku z wykorzystaniem funduszy z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-20. Najbardziej jednak istotnym składnikiem wzrostu gospodarczego ma być konsumpcja prywatna.

IAR
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes