Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Polska w czołówce krajów z najniższym bezrobociem

09.01.2019 11:09  Gospodarka
Polska w czołówce krajów z najniższym bezrobociem We wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało najnowsze dane dotyczące bezrobocia. Wynika z nich, że stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2018 r. wyniosła 5,9 proc. To oznacza, że nasz kraj nadal znajduje się w czołówce europejskich państw z najniższym bezrobociem.

Liczba bezrobotnych rośnie


Na koniec grudnia ubiegłego roku liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 971,3 tys. osób. W porównaniu z wynikiem odnotowanym w listopadzie wartość ta wzrosła o niecałe 21 tys. osób, co daje dokładnie 2,2 proc. Ten wynik wskazuje na o wiele wyższą dynamikę wzrostu poziomu bezrobocia niż przed rokiem. W okresie od listopada 2017 r. do grudnia 2017 r. liczba bezrobotnych wzrosła bowiem zaledwie o 1,3 proc. (14,1 tys. osób).

W swojej analizie MRPiPS zwraca uwagę, iż ostatni miesiąc ubiegłego roku przyniósł wzrost bezrobocia niemal w całej Polsce. Aż 14 województw odnotowało wzrost liczby niezatrudnionych, choć nie wszędzie przebiegał on z taką samą intensywnością. Najwięcej bezrobotnych przybyło w województwie pomorskim – aż 5,1 proc. Wzrost bezrobocia silnie odczuwany był również w województwie opolskim - liczba bezrobotnych na tym terenie wzrosła o 4,3 proc. Jedynie na Śląsku oraz w Wielkopolskie wskaźnik bezrobocia w ciągu ostatniego miesiąca pozostał na tym samym poziomie.

Specjaliści wskazują, że wzrost bezrobocia pod koniec ubiegłego roku mógł być spowodowany masową rejestracją w Urzędach Pracy tych osób, które dotychczas pracowały na podstawie umowy na czas określony. Koniec roku to również czas zakończenia prac sezonowych w wielu sektorach, m.in. w leśnictwie, ogrodnictwie czy budownictwie. Wiąże się z tym nie tylko wzrost liczby bezrobotnych, ale również spadek ofert pracy w urzędach. W grudniu ubiegłego roku było ich aż o 26,9 tys. mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej.

Polska wśród liderów


Pod koniec grudnia ubiegłego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9 proc. Choć na tym polu odnotowujemy wzrosty to nadal jesteśmy w czołówce Europy pod względem zatrudnienia. Warto również podkreślić, że choć poprzednie miesiące przyniosły wzrost wskaźników bezrobocia w poszczególnych województwach, polskie bezrobocie nadal spada przy porównaniu danych rok do roku. Pod koniec ubiegłego roku w Urzędach Pracy zarejestrowanych było o 110,4 tys. bezrobotnych mniej niż w 2017 roku. Taki wynik oznacza spadek aż o 10,2 proc.


Inwestycje.pl


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes