Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Poprawa koniunktury w krajowym przetwórstwie przemysłowym

30.09.2015 18:30  Gospodarka
Poprawa koniunktury w krajowym przetwórstwie przemysłowym  Rynek walutowy i pieniężny

W środę złoty lekko osłabił się wobec euro. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami dane o inflacji CPI w Polsce były niższe od konsensusu prognoz, wspierając oczekiwania na ponowne luzowanie polityki pieniężnej przez NBP. Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost stóp procentowych w USA w najbliższych miesiącach oraz ryzyko polityczne związane ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Polsce oczekujemy, że kurs EURPLN utrzyma się powyżej poziomu 4.20 w krótkim i średnim terminie.

Dane z amerykańskiego rynku pracy okazały się lepsze zarówno od naszych jak i rynkowych prognoz. Wpłynęło to na wzrost oczekiwań na szybki wzrost stóp procentowych w USA, co skutkowało umocnieniem dolara wobec euro. Spodziewamy się, że perspektywy zacieśnienia polityki pieniężnej przez Fed oraz rosnące szanse na poluzowanie polityki pieniężnej przez EBC wpłyną na dalsze umocnienie dolara wobec euro w średnim terminie.

Opublikowane w środę dane o inflacji w Polsce wskazały na pogłębienie się deflacji. Nie spowodowało to jednak istotnych zmian złotowych stawek IRS. Obawy przed poluzowaniem polityki pieniężnej przez EBC i NBP mogą spowodować jednak ich spadek w krótkim terminie. Tym niemniej spodziewamy się, że poprawa aktywności gospodarczej w Polsce wpłynie na ich wzrost w dłuższej perspektywie.

Najważniejsze wydarzenia i dane gospodarcze na jutro

Wzrost PMI dla przetwórstwa w Polsce


Prognozujemy, że wskaźnik koniunktury PMI w krajowym przetwórstwie przemysłowym wzrósł we wrześniu do 52.5 pkt. z 51.1 pkt. w poprzednim miesiącu. Relatywnie wysoka aktywność gospodarcza wśród głównych partnerów handlowych Polski (w tym zwłaszcza Niemiec) potwierdza nasz scenariusz zakładający utrzymanie się wysokiego tempa wzrostu PKB w Polsce do końca bieżącego oraz w następnym roku.

Podsumowanie: Środa 30 września

Według wstępnego szacunku GUS inflacja CPI w Polsce obniżyła się we wrześniu do -0.8% r/r z -0.6% r/r miesiąc wcześniej. Uważamy, że szczegółowe dane potwierdzą, ze był to rezultat spadku cen gazu dla odbiorców detalicznych oraz niskich cen ropy naftowej. Tym niemniej oceniamy, że silny popyt wewnętrzny oraz związany z tegoroczną suszą wzrost cen sezonowych produktów żywnościowych spowodują nasilenie się presji inflacyjnej w kolejnych miesiącach. W naszej ocenie perspektywy stopniowego powrotu inflacji do celu oraz silny wzrost gospodarczy wykluczają możliwość poluzowania polityki pieniężnej przez NBP.

Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja HICP w strefie euro obniżyła się do -0.1% r/r we wrześniu z 0.1% r/r w sierpniu. Oceniamy, że było to efektem dalszych spadków kosztów energii, którego nie zrównoważyło osłabienie euro. Sądzimy, że pogarszające się perspektywy dla wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz wydłużający się okres powrotu inflacji do celu skłonią Europejski Bank Centralny do poluzowania polityki pieniężnej jeszcze w tym roku.

We wrześniu zatrudnienie w sektorze prywatnym (ADP) w USA zwiększyło się o 200 tys. po wzroście o 186 tys. miesiąc wcześniej (dane zrewidowane). Oczekujemy, że dane o nowych miejscach pracy poza rolnictwem publikowane w piątek potwierdzą bardzo dobra kondycję amerykańskiego rynku pracy. Jest to spójne z naszym scenariuszem zakładającym zacieśnienie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną jeszcze w tym roku.

BGŻ BNP Paribas

Notowania BGZBNPP
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


biznes