Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Rząd zamraża płace w budżetówce i podnosi akcyzę na tytoń w 2013 r.

16.10.2012 21:29  Gospodarka
Rząd zamraża płace w budżetówce i podnosi akcyzę na tytoń w 2013 r. Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, przedłożony przez ministra finansów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie. Najważniejsze propozycje zmian obejmują m. in. zamrożenie płac w "budżetówce" oraz 5-proc. wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe.

"Przewidziano 'zamrożenie' na poziomie 2012 r. wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych (utrzymane zostanie 'zamrożenie' płac w budżetówce). W projekcie przewidziano kilka niewielkich wyjątków, m.in. dla Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowego Biura Wyborczego, które wiążą się z nowymi zadaniami nałożonymi ustawami. Zaproponowane utrzymanie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie 2012 r., oznacza, że nie wzrosną również uposażenia oraz diety posłów i senatorów" - czytamy w komunikacie.

Rząd postanowił także o podwyższeniu stawek akcyzy na wyroby tytoniowe - o 5% wzrośnie akcyza na papierosy, cygara i cygaretki. Podwyżka akcyzy na papierosy przyniesie budżetowi dodatkowe 345 mln zł, w przypadku tytoniu do palenia będzie to 14 mln zł. Dla cygar i cygaretek podwyższona akcyza, ze względu na znikomy udział w rynku tych wyrobów, nie będzie miała znaczącego wpływu na ogólny wzrost wpływów budżetowych z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych. W niektórych przypadkach podatkiem akcyzowym zostanie objęty susz tytoniowy (suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym).

"Przewidziano określenie stawki podatku akcyzowego na cydr i perry (lekkie napoje alkoholowe). Proponuje się, aby wynosiła ona 97,00 zł od 1 hektolitra wyrobu gotowego, co zrównuje opodatkowanie cydru i perry z piwem, a więc wyrobem o podobnej zawartości alkoholu" - czytamy dalej.

Rada Ministrów zdecydowała również, że do końca 2013 r. mają obowiązywać ograniczenia związane z odliczaniem VAT przy zakupie samochodów z tzw. kratką i paliwa do nich.

"Proponowane przedłużenie wynika z sytuacji ekonomicznej kraju i faktu, że Polska objęta jest działaniami Komisji Europejskiej mającymi na celu ograniczenie nadmiernego deficytu budżetowego" - wyjaśnia CIR.

Natomiast Krajowy Fundusz Drogowy zostanie zasilony 165 mln zł, co pozwoli sfinansować plany remontowe dróg krajowych w 2013 roku. Decyzję o wydatkach na infrastrukturę drogową i kolejową podjął rząd we wrześniu 2012 r.

"Zaproponowano zmiany, których głównym celem będzie dostosowanie sposobu prezentowania danych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa do aktualnej ustawy budżetowej, przy zapewnieniu jego większej przejrzystości. Projektowane przepisy mają także umożliwić w 2013 r. tworzenie w budżecie państwa rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki budżetowe w wysokości odpowiadającej planowanemu przyrostowi dochodów związanych z dokonanymi zmianami organizacyjnymi" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie w celu zapewnienia ministrowi finansów większego zakresu informacji o prognozowanej sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań rozszerzających zakres danych pozyskiwanych przez resort oraz usprawniających proces ich przekazania. Proponowana regulacja umożliwi pozyskiwanie informacji o prognozowanych danych jednostek samorządu terytorialnego tylko w formie elektronicznej oraz przewiduje wprowadzenie jednolitego wzoru wieloletniej prognozy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

"Przewidziano również przepisy wprowadzające czasowe preferencje dotyczące zasady równoważenia wydatków bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego" - podsumowuje dokument.

Zdaniem rządu, rozwiązania zaproponowane w tzw. ustawie okołobudżetowej uzupełniają plan finansowy państwa na 2013 r., którego jednym z najważniejszych celów jest zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego w Polsce, aby w 2013 r. nie został przekroczony drugi próg ostrożnościowy (55% długu wobec PKB).

ISBnews

kk


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes