Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Sposoby odsiarczania spalin - metody mokre oraz suche

07.12.2018 16:24  Gospodarka
Sposoby odsiarczania spalin - metody mokre oraz suche Chociaż oczyszczanie spalin ze szkodliwych związków siarki sięga lat trzydziestych ubiegłego wieku to tematyka dotycząca redukcji emisji dwutlenku siarki nieustannie jest aktualna.

Wraz z biegiem czasu wzrasta liczba proponowanych typów instalacji dedykowanych do odsiarczania spalin – stosuje się w nich głównie procesy absorpcji oraz adsorpcji. W zależności od rodzaju oraz sposobu postępowania z produktami wytwarzanymi w instalacjach do oczyszczania spalin ze związków siarki i azotu można stosować zarówno metody suche, jak i mokre. Poniżej przybliżamy obie z nich.

Kilka słów o historii odsiarczania spalin

Początkiem rozwoju technologii odsiarczania spalin było wykorzystanie po raz pierwszy skrubera absorpcyjnego do eliminacji dwutlenku siarki w jednej z londyńskich fabryk przemysłowych. W latach sześćdziesiątych wprowadzono natomiast palniki niskoemisyjne, dzięki którym udało się obniżyć temperaturę w komorach paleniskowych, co umożliwiało z kolei dozowanie suchego sorbentu wapiennego.

Historia redukcji tlenków siarki i azotu w Polsce przypada na koniec lat sześćdziesiątych, a wiąże się z rozpoczęciem prac nad ciągłą suchą metodą wapniakową. To właśnie na ten okres przypadają modernizacje kotłowni, a podpisane umowy międzynarodowe niejako wymusiły ograniczenie emisji dwutlenku siarki do atmosfery. W tym czasie wybudowano kilkanaście kotłów fluidalnych, a także stworzono wiele instalacji ochrony powietrza bazujących na różnorodnych technologiach. Z uwagi na koszty eksploatacyjne oraz uzyskiwane efekty większość tego typu systemów opierała się na sorbentach wapiennych.

Suche metody odsiarczania spalin

Do dzisiaj opracowano wiele różnych metod odpylających dla potrzeb przemysłu, jednak tylko niektóre z nich znajdują zastosowanie w praktyce. Należą do nich przede wszystkim metody wapniowe odsiarczania spalin, które polegają na trwałym wiązaniu dwutlenku siarki ze spalin przy wykorzystaniu związków wapnia.

Badania nad suchymi metodami odpylania powietrza były intensywnie prowadzone na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Powrót do nich nastąpił wraz z momentem wprowadzenia wspomnianych już wyżej palników niskoemisyjnych, które miały na celu redukcję emisji tlenków azotu poprzez minimalizowanie temperatury w komorze spalania.

Do metod suchych zalicza się przede wszystkim następujące technologie:

  • polegające na bezpośrednim wdmuchiwaniu sorbentu do komory paleniskowej,
  • bazujące na połączeniu sorbentu z paliwem przed umieszczeniem w kotle.

Najbardziej rozpowszechnią wśród metod suchych, jest metoda nazywana FSI (Furnace Surbent Injection). Polega ona na wdmuchnięciu sorbentu do komory paleniskowej w obszar optymalnych temperatur pozwalających na szybkie zajście procesu odpylania spalin. Metoda ta jest sposobem szczególnie nadającym się do modernizacji kotłów istniejących, ale może być także wykorzystywana w przypadku obiektów nowo wybudowanych. Ponadto może być ona stosowana wszędzie tam, gdzie występują ograniczenia powierzchniowe, gdyż zabudowa instalacji do odsiarczania spalin nie zajmuje wiele miejsca. Warto też dodać, że jest to metoda niewymagająca wielu nakładów finansowych, a samo prowadzenie procesu redukcji tlenków siarki i azotów jest niezwykle proste.

Mokre metody odsiarczania spalin

Jak się okazuje, najdłuższą historię w odsiarczaniu spalin mają metody mokre, a co więcej, wciąż są bardzo popularne. Szczególnie powszechnie jest praktykowana metoda mokra wapienna, której skuteczność kształtuje się w granicach 90-95%. Polega ona na przemywaniu spalin wodną zawiesiną wapna lub kamienia wapiennego w wieży absorpcyjnej, która za pomocą pomp jest wtłaczana do urządzenia absorbujących. W procesie odsiarczania dodatkowo usuwane są związki chloru oraz fluoru.

Systemy odpylające pracujące według mokrej metody wapiennej, ze względu na swoją wysoką sprawność oraz niskie zużycie sorbentu, znajdują zastosowanie w elektrowniach na całym świecie, w tym między innymi na terenie Japonii, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych.

Podsumowanie

Odsiarczanie spalin jest obecnie tematem, do którego przykłada się coraz większą wagę. W opracowywanych instalacjach szczególny nacisk kładzie się nie tylko na dotrzymywanie wymaganych poziomów stężeń siarki i azotu, ale także na minimalizowanie strumieni zużywanych sorbentów oraz poprawę jakości produktów po odprowadzeniu spalin.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes